Inne produkty

Błąd: „Nieprawidłowy klucz produktu"

Wprowadzony klucz produktu jest nieprawidłowy i nie umożliwia aktywacji produktu. Aktywacja jest wymagana do rozpoczęcia subskrypcji i dalszego korzystania z ochrony za pomocą produktu Norton. Oto możliwe rozwiązania problemów ułatwiające aktywację produktu.

Upewnij się, że klucz został poprawnie wpisany

  • Wpisz ponownie klucz produktu. Należy wpisać go dokładnie według oryginału.

    Klucz produktu znajduje się na karcie aktywacyjnej lub na odwrocie koperty, która zawierała płytę CD z produktem. Składa się z pięciu zestawów kombinacji liter i cyfr. Na przykład:

    • AB12C-EFG3H-4IJ5K-L6MN8-OP9QR

Klucz produktu może zostać użyty tylko w najnowszej wersji produktu

Klucz jest nieprawidłowy

  • Jeśli klucz nie został zakupiony w witrynie Norton Online Store lub w innym zaufanym źródle, być może podany klucz produktu jest nieprawidłowy i nie umożliwia aktywacji subskrypcji programu Norton.

    Zalecamy zwrócenie produktu do sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego Norton

  • Jeśli produkt został zakupiony w witrynie Norton Online Store lub u innego zaufanego sprzedawcy, w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z działem wsparcia technicznego Norton, przedstawiając dowód zakupu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v51047169_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows, Mac OS X, Android
Ostatnia modyfikacja: 04/09/2017