Inne produkty

Ręczne włączanie lub wyłączanie trybu dyskretnego

Tryb dyskretny można ręcznie włączyć na określony czas przed wykonaniem każdego ważnego zadania na komputerze. Tryb dyskretny można włączyć na jedną godzinę, dwie godziny, trzy godziny, cztery godziny, sześć godzin lub jedną dobę. Ikona programu Norton 360 wyświetla stan włączenia trybu dyskretnego w obszarze powiadomień na prawym krańcu paska zadań. Program Norton 360 powiadamia o wyłączeniu trybu dyskretnego. Po wyłączeniu trybu dyskretnego program Norton 360 wyświetla także alerty, jeśli podczas sesji trybu dyskretnego wykryte zostały jakiekolwiek operacje dotyczące zabezpieczeń.

Tryb dyskretny można włączyć lub wyłączyć w oknie Ustawienia administracyjne, obszarze Skróty w oknie Ustawienia lub oknie Norton - zadania. Tryb dyskretny można także włączyć lub wyłączyć za pomocą ikony programu Norton 360 na pasku zadań systemu.

Aby włączyć tryb dyskretny w oknie Ustawienia administracyjne:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Ustawienia trybu dyskretnego, w wierszu Tryb dyskretny przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

 5. W oknie dialogowym Włączanie trybu dyskretnego, z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz czas, na który chcesz włączyć tryb dyskretny, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wyłączyć tryb dyskretny w oknie Ustawienia administracyjne:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Ustawienia trybu dyskretnego, w wierszu Tryb dyskretny przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby włączyć tryb dyskretny w oknie Norton - zadania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

 2. W oknie Wydajność kliknij pozycję Norton - zadania.

 3. W oknie Norton - zadania, obok pozycji Tryb dyskretny przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. W oknie dialogowym Włączanie trybu dyskretnego, z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz czas, na który chcesz włączyć tryb dyskretny, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby wyłączyć tryb dyskretny w oknie Norton - zadania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

 2. W oknie Wydajność kliknij pozycję Norton - zadania.

 3. W oknie Norton - zadania, obok pozycji Tryb dyskretny przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć tryb dyskretny za pomocą ikony na pasku zadań systemu:

 1. W obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Norton 360, a następnie kliknij polecenie Włącz tryb dyskretny.

 2. W oknie dialogowym Włączanie trybu dyskretnego, z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz czas, na który chcesz włączyć tryb dyskretny, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wyłączyć tryb dyskretny za pomocą ikony na pasku zadań systemu:

 • W obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Norton 360, a następnie kliknij polecenie Wyłącz tryb dyskretny.

„Tryb dyskretny - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v47725648_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/10/2010