Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Safe Web

Program Norton Safe Web chroni komputer podczas przeglądania Internetu przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox lub Chrome. Analizuje poziomy bezpieczeństwa odwiedzanych przez użytkownika witryn internetowych i wskazuje, czy są one wolne od zagrożeń. Zapewnia bezpieczne środowisko w Internecie, wyświetlając ikony klasyfikacji witryn obok każdego wyniku wyszukiwania. Ikony klasyfikacji witryn informują, czy witryna internetowa jest destrukcyjna, zanim użytkownik ją odwiedzi.

Funkcję Norton Safe Web można wyłączyć lub włączyć w sekcji Bezpieczne przeglądanie Internetu w oknie ustawień funkcji Ochrona tożsamości.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Norton Safe Web:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona tożsamości.

  3. W wierszu Norton Safe Web wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Norton Safe Web, w wierszu Norton Safe Web przesuń przełącznik Wł. / Wył. w prawo, w położenie Wył.

    • Aby włączyć funkcję Norton Safe Web, w wierszu Norton Safe Web przesuń przełącznik Wł. / Wył. w lewo, w położenie .

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Funkcja Norton Safe Web - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v45748162_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011