Inne produkty

Menu skrótów programu Norton 360 Online - informacje

Program Norton 360 Online działa w tle, zabezpieczając komputer. Ikona programu Norton 360 Online jest dostępna w obszarze powiadomień na prawym krańcu paska zadań systemu. Ikona informuje, że system ochrony jest aktualny. Każda zmiana stanu systemu jest sygnalizowana zmianą koloru ikony.

Komunikaty wyświetlane w obszarze powiadomień mogą wymagać wykonania określonych czynności przez użytkownika, na przykład otwarcia okna. Częściej jednak są to komunikaty informujące o bieżących działaniach i zamykane po kilku sekundach.

Klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Norton 360 Online można uzyskać dostęp do określonych działań programu Norton 360 Online. W zależności od bieżących działań dostępne mogą być następujące opcje:

Otwórz program Norton 360 Online

Opcja ta umożliwia uruchomienie głównego okna programu Norton 360 Online w celu wykonania zadań, wyświetlenia bieżącego stanu lub uzyskania dostępu do innych funkcji.

Uruchom skanowanie szybkie

Opcja ta umożliwia uruchomienie skanowania szybkiego w celu ochrony obszarów komputera najczęściej infekowanych przez wirusy.

Uruchom usługę LiveUpdate

Opcja ta umożliwia uruchomienie usługi LiveUpdate w celu sprawdzenia, czy dostępne są aktualizacje definicji i programów.

Uruchom kopię zapasową teraz

Opcja ta umożliwia utworzenie kopii zapasowych plików.

Można określić, kiedy i jak często program Norton 360 Online ma tworzyć kopie zapasowe plików.

Wyświetl najnowszą historię

Opcja ta umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących zdarzeń zabezpieczeń ze wszystkich kategorii.

Uzyskaj pomoc

Opcja ta umożliwia proste rozwiązanie problemu przy użyciu funkcji Norton Autofix.

Włącz/wyłącz tryb dyskretny

Opcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu dyskretnego.

Włącz/wyłącz funkcję Inteligentna zapora

Opcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie zapory.

Włącz/wyłącz funkcję Automatyczna ochrona programu Norton AntiVirus

Opcja ta umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Automatyczna ochrona.

Okno główne programu Norton 360 Online - informacje

Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń

Wyświetlanie szczegółów funkcji zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v4555117_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011