Inne produkty

Menu skrótów programu Norton 360 - informacje

Program Norton 360 działa w tle, zabezpieczając komputer. Ikona programu Norton 360 jest dostępna w obszarze powiadomień na prawym krańcu paska zadań systemu. Ikona informuje, że system ochrony jest aktualny. Każda zmiana stanu systemu jest sygnalizowana zmianą koloru ikony.

Komunikaty wyświetlane w obszarze powiadomień mogą wymagać wykonania określonych czynności przez użytkownika, na przykład otwarcia okna. Częściej jednak są to komunikaty informujące o bieżących działaniach i zamykane po kilku sekundach.

Klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Norton 360 można uzyskać dostęp do określonych operacji programu Norton 360. W zależności od bieżących operacji dostępne mogą być następujące opcje:

Otwórz program Norton 360

Opcja ta umożliwia uruchomienie głównego okna programu Norton 360 w celu wykonania zadań, wyświetlenia bieżącego stanu lub uzyskania dostępu do innych funkcji.

Uruchom skanowanie szybkie

Opcja ta umożliwia uruchomienie skanowania szybkiego w celu ochrony obszarów komputera najczęściej infekowanych przez wirusy.

Uruchom usługę LiveUpdate

Opcja ta umożliwia uruchomienie usługi LiveUpdate w celu sprawdzenia, czy dostępne są aktualizacje definicji i programów.

Uruchom kopię zapasową teraz

Opcja ta umożliwia utworzenie kopii zapasowych plików.

Można określić, kiedy i jak często program Norton 360 ma tworzyć kopie zapasowe plików.

Wyświetl najnowszą historię

Opcja ta umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących zdarzeń zabezpieczeń ze wszystkich kategorii.

Uzyskaj pomoc techniczną

Opcja ta umożliwia proste rozwiązanie problemu przy użyciu funkcji Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia.

Zarządzanie danymi logowania

Opcja ta umożliwia wyświetlenie wszystkich danych logowania, którymi ma zarządzać funkcja Sejf tożsamości.

Jeśli użytkownik nie utworzył żadnego profilu sejfu tożsamości, opcja ta najpierw umożliwia utworzenie profilu sejfu tożsamości.

Włącz/wyłącz tryb dyskretny

Opcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu dyskretnego.

Włącz/wyłącz funkcję Inteligentna zapora

Opcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie zapory.

Włącz/wyłącz funkcję Automatyczna ochrona programu Norton AntiVirus

Opcja ta umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Automatyczna ochrona.

Sprawdź dostępność nowej wersji

Opcja ta umożliwia sprawdzenie dostępności i pobranie najnowszej wersji produktu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v4555117_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/10/2010