Edycja elementu

Program Norton 360 Online umożliwia edycję elementów w oknie Wykluczenia skanowania. W oknie dialogowym Edycja elementu możliwe jest edytowanie elementu dodanego do okna Wykluczenia skanowania. Można przejść do lokalizacji folderu i wybrać żądany element. W oknie Wykluczenia skanowania można także określić, czy podfoldery mają być uwzględniane, czy też wykluczane.

Wykluczenia mogą dotyczyć dysków, folderów, grup plików lub pojedynczych plików:

C:\Program Files\

Powoduje wykluczenie wszystkich plików w folderze Program Files na dysku C.

\Program Files

Powoduje wykluczenie wszystkich plików w folderze Program Files na wszystkich dyskach (np. C:\Program Files oraz D:\Program Files).

C:\mojprogram.exe

Powoduje wykluczenie pliku mojprogram.exe na dysku C.

mojprogram.exe

Powoduje wykluczenie pliku mojprogram.exe we wszystkich folderach na wszystkich dyskach.

Jeżeli zostanie podana pełna ścieżka pliku (na przykład C:\mojprogram.exe), a plik zostanie następnie przeniesiony lub ulegnie zmianie jego nazwa, wykluczenie przestanie działać.

Wykluczanie zagrożeń bezpieczeństwa ze skanowania

Symbole wieloznaczne - informacje

Wykluczenia w czasie rzeczywistym - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v45181510_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 17/02/2011