Edytuj element

Program Norton 360 umożliwia edycję elementów w oknie Wykluczenia skanowania. W oknie dialogowym Edycja elementu możliwe jest edytowanie elementu dodanego do okna Wykluczenia skanowania. Można przejść do lokalizacji folderu i wybrać żądany element. W oknie Wykluczenia skanowania można także określić, czy podfoldery mają być uwzględniane, czy też wykluczane.

Wykluczenia mogą dotyczyć dysków, folderów, grup plików lub pojedynczych plików:

C:\Program Files\

Powoduje wykluczenie wszystkich plików w folderze Program Files na dysku C.

\Program Files

Powoduje wykluczenie wszystkich plików w folderze Program Files na wszystkich dyskach (np. C:\Program Files oraz D:\Program Files).

C:\mojprogram.exe

Powoduje wykluczenie pliku mojprogram.exe na dysku C.

mojprogram.exe

Powoduje wykluczenie pliku mojprogram.exe we wszystkich folderach na wszystkich dyskach.

Jeżeli zostanie podana pełna ścieżka pliku (na przykład C:\mojprogram.exe), a plik zostanie następnie przeniesiony lub ulegnie zmianie jego nazwa, wykluczenie przestanie działać.

„Symbole wieloznaczne - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v45181510_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/09/2010