Inne produkty

Żądanie zabezpieczeń - alert systemu ochrony

Gdy opcja Ochrona integralności produktów marki Norton w oknie Ustawienia jest wyłączona, pliki programu Norton 360 Online nie są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Funkcja Ochrona integralności produktów marki Norton uniemożliwia innym programom dokonanie zmian w produkcie marki Norton.

Czasami wyłączenie funkcji Ochrona integralności produktów marki Norton może być jednak konieczne. Na przykład nie można uruchomić przywracania systemu na komputerze, gdy funkcja Ochrona integralności produktów marki Norton jest włączona. Aby uruchomić przywracanie systemu Windows, należy tymczasowo wyłączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton.

Funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton należy wyłączyć jedynie tymczasowo, a następnie należy ją włączyć.

Czas wyłączenia funkcji Ochrona integralności produktów marki Norton można wybrać z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji dostępnej w tym oknie.

Aby upewnić się, że komputer jest chroniony, można również ręcznie ponownie włączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton przed upłynięciem określonego czasu.

Ochrona integralności produktów marki Norton - informacje

Wyłączanie lub włączenie funkcji Ochrona integralności produktów marki Norton

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v45135292_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2011