Inne produkty

Wyłączanie lub włączenie funkcji Ochrona integralności produktów marki Norton

Funkcja Ochrona integralności produktów marki Norton chroni pliki programu Norton 360 przed atakiem lub modyfikacją wykonywanymi przez wirusy lub inne nieznane zagrożenia. Aby chronić produkt przed przypadkową modyfikacją lub usunięciem, należy pozostawić opcję Ochrona integralności produktów marki Norton włączoną.

Aby tymczasowo wyłączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton, można wybrać żądany czas trwania wyłączenia. Funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton można wyłączyć lub włączyć w oknie Ustawienia administracyjne. Funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton można również wyłączyć lub włączyć w obszarze Skróty w oknie Ustawienia.

Gdy funkcja Ochrona integralności produktów marki Norton jest włączona, nie można uruchomić przywracania systemu na komputerze. Aby uruchomić przywracanie systemu, należy tymczasowo wyłączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton.

Aby wyłączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Zabezpieczenia produktu, w wierszu Ochrona integralności produktów marki Norton przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 5. W oknie dialogowym Żądanie zabezpieczeń, z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz czas, na który chcesz wyłączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Zabezpieczenia produktu, w wierszu Ochrona integralności produktów marki Norton przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

„Ochrona integralności produktów marki Norton - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v45039253_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/10/2010