Inne produkty

Ochrona integralności produktów marki Norton - informacje

Funkcja Ochrona integralności produktów marki Norton uniemożliwia innym programom dokonanie zmian w produkcie marki Norton. Ta funkcja zabezpieczeń uniemożliwia zmianę plików produktu marki Norton przez funkcję Przywracanie systemu Windows, co skutkuje komunikatem Przywracanie niekompletne.

Funkcja Ochrona integralności produktów marki Norton chroni program Norton 360 Online przed atakiem lub modyfikacją wykonywanymi przez wirusy lub inne nieznane zagrożenia. Aby chronić produkt przed przypadkową modyfikacją lub usunięciem, należy pozostawić opcję Ochrona integralności produktów marki Norton włączoną.

Aby tymczasowo wyłączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton, można wybrać żądany czas trwania wyłączenia.

Gdy funkcja Ochrona integralności produktów marki Norton jest włączona, nie można uruchomić przywracania systemu na komputerze. Aby uruchomić przywracanie systemu, należy tymczasowo wyłączyć funkcję Ochrona integralności produktów marki Norton.

Wyłączanie lub włączenie funkcji Ochrona integralności produktów marki Norton

Ustawienia administracyjne - informacje

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v45039218_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011