Inne produkty

Resetowanie hasła ustawień programu Norton 360 Online

W razie potrzeby można zresetować hasło ustawień programu Norton 360 Online. Hasło ustawień programu Norton 360 Online można zresetować za pomocą opcji resetowania hasła ustawień w oknie Wybierz preferencje dezinstalacji.

Aby uzyskać dostęp do okna Wybierz preferencje dezinstalacji, należy wybrać opcję odinstalowania programu Norton 360 Online. Nie trzeba jednak odinstalować produktu, aby zresetować hasło ustawień.

Opcja resetowania hasła ustawień jest wyświetlana w oknie Wybierz preferencje dezinstalacji tylko wówczas, gdy opcja Ochrona ustawień hasłem jest włączona. Aby użyć opcji Ochrona ustawień hasłem, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 Online, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia produktu.

Aby zresetować hasło ustawień programu Norton 360 Online:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.

  • W systemie Windows Vista kliknij pozycję Programy i funkcje.

  • W systemie Windows 7 kliknij pozycję Programy > Programy i funkcje.

   Opcja Programy w systemie Windows 7 jest dostępna po kliknięciu opcji Kategoria na liście rozwijanej Wyświetl według.

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij pozycję Norton 360 Online, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij pozycję Norton 360 Online, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

 4. U dołu okna Wybierz preferencje dezinstalacji kliknij pozycję Resetuj hasło ustawień.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym w polu Klucz resetowania hasła wpisz generowany losowo klucz wyświetlony obok pola Klucz resetowania hasła.

 6. W polu Nowe hasło wpisz nowe hasło.

 7. W polu Potwierdź nowe hasło wpisz ponownie nowe hasło.

 8. Kliknij przycisk OK.

Zabezpieczanie ustawień programu Norton 360 Online za pomocą hasła - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v44151547_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/03/2011