Inne produkty

Wyłączanie hasła ustawień programu Norton 360 Online

Ustawienia programu Norton 360 Online można chronić hasłem przy użyciu opcji Ochrona ustawień hasłem. Gdy opcja Ochrona ustawień hasłem jest włączona, hasło ustawień trzeba wprowadzić przy każdej próbie wyświetlenia lub skonfigurowania ustawień programu Norton 360 Online. Nie można uzyskać dostępu do ustawień produktu bez podania hasła ustawień.

W razie potrzeby hasło można zresetować za pomocą opcji resetowania hasła ustawień w oknie Wybierz preferencje dezinstalacji.

Opcję Ochrona ustawień hasłem można wyłączyć, gdy ochrona ustawień programu Norton 360 Online stanie się zbędna.

Aby wyłączyć hasło ustawień programu Norton 360 Online:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz hasło ustawień w polu Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. W wierszu Ochrona ustawień hasłem przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  5. W oknie Ustawienia, w obszarze Zabezpieczenia produktu, w wierszu Ochrona ustawień hasłem przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Zabezpieczanie ustawień programu Norton 360 Online za pomocą hasła - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v44151495_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/03/2011