Inne produkty

Zabezpieczanie ustawień programu Norton 360 Online za pomocą hasła

Ustawienia programu Norton 360 Online można zabezpieczyć przed nieupoważnionym dostępem, konfigurując hasło ustawień produktu. Opcja Ochrona ustawień hasłem w oknie Ustawienia administracyjne umożliwia zabezpieczenie ustawień programu Norton 360 Online za pomocą hasła.

Po skonfigurowaniu hasła ustawień programu Norton 360 Online wprowadzenie hasła będzie zawsze konieczne w celu wyświetlania lub konfigurowania ustawień produktu.

Opcja Ochrona ustawień hasłem jest domyślnie wyłączona. W celu skonfigurowania hasła do ustawień produktu należy włączyć opcję Ochrona ustawień hasłem.

Hasło musi mieć długość od 8 do 256 znaków.

Aby zabezpieczyć ustawienia programu Norton 360 Online za pomocą hasła:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Zabezpieczenia produktu, w wierszu Ochrona ustawień hasłem przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W wierszu Ochrona ustawień hasłem kliknij pozycję Konfiguruj.

  • W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz hasło w polu Hasło.

 6. W polu Potwierdź hasło wpisz ponownie hasło.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Zabezpieczanie ustawień programu Norton 360 Online za pomocą hasła - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v44151491_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/03/2011