Inne produkty

Program Norton 360 Online - aktualizacja zabezpieczeń

Aby korzystać z programu Norton 360 Online, należy najpierw zaakceptować umowę licencyjną na oprogramowanie marki Norton. Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania marki Norton (EULA) to dokument prawny, który użytkownik musi zaakceptować, aby używać produktu. Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania zawiera informacje o ograniczeniu udostępniania lub używania oprogramowania, prawach użytkownika dotyczących oprogramowania oraz informacje o pomocy technicznej.

Przeczytanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania jest konieczne w celu zapoznania się z zasadami użytkowania oraz warunkami i postanowieniami umowy. Aby zapoznać się z umową licencyjną, można kliknąć łącze Umowa licencyjna na oprogramowanie marki Norton w oknie Norton 360 Online. Po przeczytaniu umowy licencyjnej kliknij przycisk ZAMKNIJ w oknie Umowa licencyjna na oprogramowanie marki Norton.

Aby zaakceptować Umowę licencyjną na oprogramowanie marki Norton, w oknie Norton 360 Online wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Zgadzam się

  • Kliknij pozycję Zgadzam się, chroń

Program Norton Community Watch zbiera informacje na temat możliwych nowych zagrożeń bezpieczeństwa z komputera i wysyła te dane do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu zidentyfikowania nowych zagrożeń i ich źródeł. Użytkownicy korzystający z funkcji Norton Community Watch pomagają firmie Symantec w udoskonalaniu metod przeciwdziałania zagrożeniom. Aby dołączyć do programu Norton Community Watch, zaznacz opcję Chcę dołączyć do programu Norton Community Watch u dołu okna.

Znajdowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania

Program Norton Community Watch - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v43900668_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/03/2011