Inne produkty

Finding the End-User License Agreement

End-User License Agreement (EULA) is a legal document that you agree to while installing the product. EULA contains information such as the restriction on sharing or usage of the software, the user rights on the software, and the support information.

You may need to read the EULA of your product to know about the usage policies or to be aware of the terms and conditions. You can find the EULA of your product on your computer.

To find the End-User License Agreement

  1. In Windows Explorer, double-click the drive where Norton 360 is located.

  2. Double-click Program Files > Norton 360 > MUI > version > 09 > 01.

    Where version represents the version number of installed Norton 360.

  3. Do one of the following:

    • If you are a North American user, double-click EULA_NorthAmerica.htm.

    • If you are an International user, double-click EULA_ International.htm.

„Znajdowanie numeru wersji produktu”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v39346047_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 17/11/2010