Inne produkty

Powiadomienie o zadaniu produktu marki Norton

Funkcja Powiadomienie o zadaniu produktu marki Norton umożliwia pokazywanie lub ukrywanie powiadomień wyświetlanych, gdy w tle uruchamiane są automatyczne zadania programu Norton 360 Online. Gdy komputer jest bezczynny, program Norton 360 Online automatycznie uruchamia w tle zadania produktu marki Norton, takie jak Pełne skanowanie systemu, Automatyczna usługa LiveUpdate i Optymalizator funkcji Insight. Domyślnie program Norton 360 Online pokazuje powiadomienia o uruchomieniu tych zadań wykonywanych w tle.

Gdy ta opcja jest włączona, program Norton 360 Online pokazuje powiadomienie informujące o uruchomieniu zadań wykonywanych w tle. Gdy ta opcja jest wyłączona, program Norton 360 Online nie powiadamia o żadnych zadaniach wykonywanych w tle.

Domyślnie opcja Powiadomienie o zadaniu produktu marki Norton jest włączona. Można wyłączyć tę opcję, aby nie wyświetlać powiadomień o zadaniach wykonywanych w tle. Wyłączenie tej opcji nie ma żadnego wpływu na wykonanie zadań automatycznych wykonywanych w tle.

Okno Norton - zadania - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v39337564_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011