Inne produkty

Opóźnienie automatycznego wznowienia

Funkcja Opóźnienie automatycznego wznowienia umożliwia opóźnienie automatycznego uruchomienia w tle zadań produktu marki Norton po wznowieniu pracy komputera z trybu hibernacji lub wstrzymania. Opcja ta opóźnia automatyczne zadania uruchamiane w tle o określony czas, nawet jeśli komputer jest w tym okresie bezczynny.

Hibernacja to tryb oszczędzania energii, w którym system komputera jest zamykany po zapisaniu bieżących ustawień i uruchomionych programów na dysku twardym. Gdy komputer zostanie włączony w trybie hibernacji, komputer przywraca wszystkie ostatnio uruchomione programy i ustawienia. Tryb wstrzymania jest podobny do trybu hibernacji. W trybie wstrzymania wyłączane są jednak jedynie zbędne składniki komputera, takie jak ekran i dysk. Tryb wstrzymania jest również zwany trybem drzemki.

Jeśli zadania automatyczne są uruchamiane wraz ze wznowieniem pracy komputera z trybu hibernacji lub wstrzymania, wydajność komputera może się obniżyć. Opóźnienie takich automatycznych zadań podnosi wydajność i sprawność komputera. Można na przykład ustawić opóźnienie wznowienia zadań automatycznych równe 5 minutom i ustawić komputer w tryb hibernacji lub wstrzymania. W takim przypadku zadania wykonywane w tle zostaną uruchomione po pięciu minutach od wznowienia pracy komputera. Można ustawić opóźnienie automatycznego wznawiania w zakresie od 1 minuty do 20 minut. Czas domyślny to 10 minut.

Listę zadań wykonywanych automatycznie w tle można sprawdzić w oknie Norton - zadania. Zadania automatyczne to:

 • Automatyczna usługa LiveUpdate

 • Tworzenie kopii zapasowej <nazwa zestawu kopii zapasowej>

 • Optymalizator dysków

 • Pełne skanowanie systemu podczas bezczynności

 • Skanowanie szybkie podczas bezczynności

 • Optymalizator Insight

 • Oczyszczacz historii programu Internet Explorer

 • Oczyszczacz plików tymczasowych programu Internet Explorer

 • Norton Community Watch

 • Norton Insight

 • Szybkie aktualizacje

 • Oczyszczacz rejestru systemu Windows

 • Oczyszczacz plików tymczasowych systemu Windows

 • Konserwacja funkcji Ochrona antyspamowa

 • Konserwacja funkcji Licencjonowanie

 • Konserwacja funkcji Insight

 • Konserwacja produktu

Okno Norton - zadania - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v39183704_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011