Inne produkty

Nowe połączenie sieciowe

Okno Nowe połączenie sieciowe umożliwia określenie poziomu zaufania sieci. Poziom zaufania sieci wyznacza domyślny poziom dostępu innych urządzeń znajdujących się w określonej sieci do komputera użytkownika. Każde urządzenie znajdujące się w sieci, które nie zostało przydzielone do kategorii Zaufane lub Ograniczone, korzysta z poziomu zaufania sieci.

Okno Nowe połączenie sieciowe umożliwia przypisanie sieci jednego z następujących poziomów zaufania:

Udostępniona

Dodaje sieć do listy Udostępnione.

Cały ruch sieciowy przychodzący do komputera z sieci udostępnionej jest filtrowany. Urządzenia w sieci mogą uzyskiwać dostęp tylko do zasobów (na przykład plików, folderów i drukarek) udostępnianych na komputerze użytkownika.

Ten poziom zaufania należy wybrać tylko w przypadku, gdy nie można zaufać wszystkim urządzeniom w danej sieci i program Norton 360 Online ma chronić komputer przed atakami wirusów.

Chroniony

Dodaje sieć do listy Chronione.

Sieć ma poziom zaufania Chroniony, jeśli nie jest sklasyfikowana jako zaufana, udostępniona lub ograniczona. Wszystkie udostępnione zasoby, takie jak pliki i drukarka, są chronione przed nieautoryzowanym dostępem urządzeń znajdujących się w sieci.

W przypadku wybrania tego poziomu zaufania komputer użytkownika pozostaje chroniony przed atakami znanych wirusów.

Okno Nowe połączenie sieciowe jest wyświetlane, gdy komputer spełnia następujące kryteria:

  • Dla funkcji Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek należy ustawić opcję Zapytaj

  • Komputer musi mieć co najmniej jeden zasób udostępniony lub mieć system operacyjny Windows Media Center

  • Komputer musi używać adresu IP z zakresu adresów prywatnych

  • Komputer musi być podłączony do bezpiecznego łącza bezprzewodowego lub przewodowego

Opcja ta jest dostępna tylko w systemie Windows XP.

Można również przejść do okna Mapa zabezpieczeń sieci i edytować szczegóły sieci w celu zmiany poziomu zaufania sieci.

Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38678925_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2011