Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory: eliminowanie blokady strefy zabronionej

Blokada strefy zabronionej następuje, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zasobu udostępnionego lub adresu IP ograniczonego komputera lub sieci.

Zapora zazwyczaj stosuje zasady stref zabronionych w celu ochrony komputera przed niezaufanymi urządzeniami. Gdy komputer lub sieć zostaną dodane do strefy zabronionej zapory, zapora odmawia dostępu do lub z ograniczonych urządzeń. Jeśli wiadomo, że urządzenie jest bezpieczne i należy zezwolić na nieoczekiwany ruch z tego urządzenia, konieczne może być dostosowanie ustawień strefy zabronionej. W każdym przypadku zasada strefy zabronionej zapory jest korzystna dla komputera.

Zapora marki Norton zapewnia ten rodzaj ochrony za pomocą funkcji Mapa zabezpieczeń sieci i reguł zapory. Funkcja Mapa zabezpieczeń sieci umożliwia użytkownikowi określenie poziomu zaufania urządzeń podłączonych do komputera użytkownika. Jeśli użytkownik przypisze komputer lub sieć do listy poziomu Ograniczony, zapora blokuje ograniczony komputer i urządzenia znajdujące się w sieci ograniczonej. Można także użyć reguł zapory w celu określenia ograniczeń dostępu dla określonego komputera lub adresu sieciowego.

W przypadku ograniczenia dostępu do urządzenia lub sieci problem może mieć następujące przyczyny:

 • Bieżące ustawienia reguł zapory

 • Kryteria aktualnie aktywnej reguły zapory

 • Istniejące ustawienia poziomu zaufania urządzeń w sieci domowej

W celu rozwiązania aktualnie napotkanego problemu z blokadą strefy zabronionej konieczne może być zmodyfikowanie poziomu zaufania ograniczonego urządzenia lub sieci. Rozwiązanie to może wymagać zmiany poziomu zaufania ograniczonych urządzeń i sieci na poziom Udostępniony, Chroniony lub Pełne zaufanie.

Program Norton 360 zaleca wyeliminowanie blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

W kreatorze dostępne są następujące opcje rozwiązania problemu:

 • Wyłącz blokadę zasady strefy

  Ta opcja umożliwia zaporze marki Norton zmianę konfiguracji ustawień zapory w celu usunięcia blokady dostępu do ograniczonych urządzeń. Po zastosowaniu rozwiązania program Norton 360 powiadamia użytkownika, czy zapora zdołała rozwiązać problem przy użyciu tej opcji naprawy. Jeśli naprawa nie powiodła się, można wypróbować inne dostępne w kreatorze opcje wyeliminowania blokady.

 • Dodatkowe informacje o tym problemie

  Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu. Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona wyjaśnia przyczynę problemu i przedstawia zalecane rozwiązania.

 • Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia strefy za pomocą mapy sieci

  Ta opcja umożliwia użytkownikowi dostęp do okna Mapa zabezpieczeń sieci w celu dokonania niezbędnych zmian ustawień poziomu zaufania ograniczonych urządzeń.

 • Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

  Ta opcja umożliwia użycie dzienników w celu wyświetlenia szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

 • Wyłącz Zaporę marki Norton

  Ta opcja umożliwia tymczasowe wyłączenie zapory w celu rozwiązania problemu.

  Wyłączanie zapory marki Norton nie jest zalecane, ponieważ komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, gdy zapora jest wyłączona. Tej opcji należy używać tylko jako ostatecznej metody rozwiązywania problemu. W razie wyłączenia zapory marki Norton należy ją później włączyć.

„Mapa zabezpieczeń sieci”

„Edycja poziomu zaufania urządzenia”

„Edycja poziomu zaufania sieci”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173941_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010