Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory: eliminowanie blokady zasady zaufania

Blokada zasady zaufania następuje wówczas, gdy zapora marki Norton blokuje każde zdarzenie sieciowe naruszające zasady ustawień zasady zaufania zapory.

Każda zapora ma własną zasadę zaufania, której celem jest ograniczanie dostępu do grupy autoryzowanych zaufanych programów lub zdarzeń. Zasadę zaufania można dostosować, aby udzielić uprawnień dostępu ograniczonym aplikacjom, o których wiadomo, że są bezpieczne. W ten sposób zasada zapory zwiększa funkcjonalność zapory bez obniżania poziomu zabezpieczeń komputera.

Następujące dwie opcje funkcji Zaawansowane monitorowanie zdarzeń zapory marki Norton stanowią część zasady zaufania stosowanej przez zaporę:

 • Monitorowanie składników programów

  Ta opcja zapewnia ochronę przed destrukcyjnymi programami uruchamiającymi programy uzyskujące dostęp do Internetu.

 • Monitorowanie uruchamiania programów

  Ta opcja zapewnia ochronę przed destrukcyjnymi programami dołączającymi się niepostrzeżenie do bezpiecznych programów.

Funkcja Zaawansowane monitorowanie zdarzeń zazwyczaj ogranicza dostęp włamywaczom, którzy próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp do komputera użytkownika, gdy komputer jest połączony z Internetem. Funkcja ta zawiera różne kategorie zaawansowanych opcji ochrony monitorujących różne typy zdarzeń sieciowych, które mogą być niebezpieczne dla komputera użytkownika. Za pomocą tej funkcji można zezwalać na zdarzenia lub blokować je. Gdy funkcja Zaawansowane monitorowanie zdarzeń jest włączona, zapora marki Norton wyświetla użytkownikowi monit o wybranie odpowiedniego działania w przypadku każdej kategorii podejrzanych i nieznanych zdarzeń lub programów. Użytkownik może zezwolić na zdarzenia lub programy albo zablokować je.

Jeśli użytkownik zablokuje dowolne zdarzenie związane z kategorią Monitorowanie składników programów lub kategorią Monitorowanie uruchamiania programów, zapora marki Norton blokuje zdarzenie. Może to być przyczyną blokady sieci w tym przypadku.

W celu rozwiązania problemu należy wyłączyć opcje Monitorowanie składników programów lub Monitorowanie uruchamiania programów.

Wyłączenie funkcji Zaawansowane monitorowanie zdarzeń automatycznie wyłącza opcje Monitorowanie składników programów lub Monitorowanie uruchamiania programów.

Program Norton 360 zaleca wyeliminowanie blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

W kreatorze dostępne są następujące opcje rozwiązania problemu:

 • Wyłącz blokadę zasady zaufania

  Ta opcja umożliwia zaporze marki Norton wyłączenie opcji Monitorowanie składników programów lub Monitorowanie uruchamiania programów. Po zastosowaniu rozwiązania program Norton 360 powiadamia użytkownika, czy zapora zdołała rozwiązać problem przy użyciu tej opcji naprawy. Jeśli naprawa nie powiodła się, można wypróbować inne dostępne w kreatorze opcje wyeliminowania blokady.

 • Dodatkowe informacje o tym problemie

  Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu. Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona wyjaśnia przyczynę problemu i przedstawia zalecane rozwiązania.

 • Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia zapory marki Norton

  Ta opcja umożliwia użytkownikowi dostęp do ustawień zapory w celu wyłączenia opcji Zaawansowane monitorowanie zdarzeń. Wyłączenie funkcji Zaawansowane monitorowanie zdarzeń automatycznie wyłącza opcje Monitorowanie składników programów lub Monitorowanie uruchamiania programów.

  Opcja Zaawansowane monitorowanie zdarzeń jest dostępna w oknie Ustawienia zaawansowane.

 • Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

  Ta opcja umożliwia użycie dzienników w celu wyświetlenia szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

 • Wyłącz Zaporę marki Norton

  Ta opcja umożliwia tymczasowe wyłączenie zapory w celu rozwiązania problemu.

  Wyłączanie zapory marki Norton nie jest zalecane, ponieważ komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, gdy zapora jest wyłączona. Tej opcji należy używać tylko jako ostatecznej metody rozwiązywania problemu. W razie wyłączenia zapory marki Norton należy ją później włączyć.

„Zaawansowane monitorowanie zdarzeń”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173938_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010