Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory: eliminowanie blokady zasady procesu

Blokady zasady procesu następują, gdy blokowana jest próba dostępu określonego wystąpienia programu do Internetu.

Każda zapora ma własną zasadę zapory, której celem jest obsługa prób dostępu programów do Internetu. Zasadę procesu można dostosować, aby sterować komunikacją internetową komputera. Dzięki temu komputer pozostaje chroniony przed atakami pochodzącymi z Internetu.

Funkcja Automatyczna kontrola programów zapory marki Norton stanowi część zasady procesu stosowanej przez zaporę. Funkcja Automatyczna kontrola programów automatycznie konfiguruje ustawienia dostępu do Internetu dla uruchamianych po raz pierwszy programów korzystających z Internetu. Gdy ta opcja jest wyłączona, program Norton 360 Online wyświetla użytkownikowi monit o zezwolenie lub zablokowanie pierwszej próby dostępu do Internetu każdego wystąpienia programu.

Jeśli użytkownik zablokuje próbę dostępu do Internetu podjętą przez określone wystąpienie programu, zapora marki Norton zablokuje wystąpieniu programu dostęp do Internetu. Może to być przyczyną blokady sieci w tym przypadku.

W celu rozwiązania problemu można włączyć funkcję Automatyczna kontrola programów. Jeśli rozpoznawana przez firmę Symantec wersja programu jest bezpieczna, funkcja Automatyczna kontrola programów tworzy regułę programu i zezwala mu na dostęp do Internetu.

Program Norton 360 Online zaleca wyeliminowanie blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

W kreatorze dostępne są następujące opcje rozwiązania problemu:

 • Wyłącz blokadę zasady procesu

  Ta opcja umożliwia zaporze marki Norton zmianę ustawień dostępu blokowanego programu z Zablokuj to wystąpienie na Zezwól. Po zastosowaniu rozwiązania program Norton 360 Online powiadamia użytkownika, czy zapora zdołała rozwiązać problem przy użyciu tej opcji naprawy. Jeśli naprawa nie powiodła się, można wypróbować inne dostępne w kreatorze opcje wyeliminowania blokady.

 • Dodatkowe informacje o tym problemie

  Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu. Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona wyjaśnia przyczynę problemu i przedstawia zalecane rozwiązania.

 • Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia zapory marki Norton

  Ta opcja umożliwia użycie ustawień zapory w celu włączenia opcji Automatyczna kontrola programów.

  Opcja jest dostępna w oknie Ustawienia zaawansowane.

 • Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

  Ta opcja umożliwia użycie dzienników w celu wyświetlenia szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

 • Wyłącz Zaporę marki Norton

  Ta opcja umożliwia tymczasowe wyłączenie zapory w celu rozwiązania problemu.

  Wyłączanie zapory marki Norton nie jest zalecane, ponieważ komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, gdy zapora jest wyłączona. Tej opcji należy używać tylko jako ostatecznej metody rozwiązywania problemu. W razie wyłączenia zapory marki Norton należy ją później włączyć.

Automatyczna kontrola programów

Diagnostyka zapory marki Norton - informacje

Reguły ruchu - informacje

Reguły programów - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173935_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011