Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory: eliminowanie blokady reguły zapory

Blokada reguły zapory następuje, gdy blokowany ruch sieciowy nie spełnia żadnego z parametrów reguły zapory o wysokim priorytecie. Zapora stosuje reguły w celu sterowania wszystkimi połączeniami i komunikacją między komputerem a siecią zewnętrzną.

Reguła zapory składa się z różnych kryteriów lub parametrów, takich jak typ protokołu, port, adres internetowy i kierunek komunikacji. Zapora sprawdza cały ruch sieciowy przychodzący i wychodzący z komputera pod względem zgodności z wszystkimi parametrami reguły o wysokim priorytecie. W ten sposób reguły zapory określają, w jaki sposób zapora chroni komputer przed destrukcyjnymi programami, nieupoważnionym dostępem i zagrożeniami pochodzącymi z Internetu.

Zapora marki Norton używa w celu ochrony komputera reguł programów i reguł ruchu. Reguły programów sterują dostępem do Internetu programów znajdujących na komputerze użytkownika, a zasady ruchu sterują całym przychodzącym i wychodzącym ruchem sieciowym.

Domyślnie podstawowymi funkcjami sieciowymi i ochroną steruje zestaw predefiniowanych reguł ruchu. Można jednak dostosować reguły, utworzyć nowe reguły lub zmodyfikować kryteria istniejących reguł, aby udoskonalić ochronę komputera. Można także utworzyć reguły programów dla określonej aplikacji, aby sterować jej ustawieniami dostępu. Można zmienić priorytet reguł ruchu lub reguł programów w celu sterowania ruchem sieciowym w żądany sposób.

Zapora marki Norton przetwarza najpierw reguły ruchu, a następnie reguły programów.

Przyczyną blokowania dostępu do sieci przez zaporę marki Norton mogą być bieżące ustawienia i kryteria reguł ruchu lub reguł programów. Blokady reguł aplikacji występują w przypadku, gdy reguła programu z kryteriami blokowania ograniczonego ruchu ma wysoki priorytet. Blokady reguły systemowej występują w przypadku, gdy reguła ruchu z kryteriami blokowania ograniczonego ruchu ma wysoki priorytet. Jeśli aktywna reguła blokowania ma wysoki priorytet, zazwyczaj blokuje ona dostęp ruchu sieciowego spełniającego kryteria reguły do komputera użytkownika.

W celu rozwiązania tego problemu można zmodyfikować kryteria reguły lub ustawienia reguły w taki sposób, aby zapora marki Norton zezwalała na żądaną komunikację. Aby zezwolić na określony ruch sieciowy do komputera, można wypróbować następujące metody:

 • Wyłączyć regułę blokowania.

  Można wyłączyć tylko reguły programów.

 • Utworzyć regułę zezwalającą, aby zezwolić na ten typ ruchu sieciowego.

 • Nadać regule zezwalania wyższy priorytet niż regule blokowania.

 • Zmienić odpowiednie parametry reguły blokowania w celu zezwolenia na określony typ ruchu.

Program Norton 360 Online zaleca wyeliminowanie blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

W kreatorze dostępne są następujące opcje rozwiązania problemu:

 • Wyłącz regułę blokowania aplikacji

  Ta opcja umożliwia zaporze marki Norton automatyczne rozwiązanie problemu poprzez wyłączenie reguły blokującej. Ta opcja jest dostępna tylko dla reguł programów w przypadku blokad reguł aplikacji. Po zastosowaniu rozwiązania program Norton 360 Online powiadamia użytkownika, czy zapora zdołała rozwiązać problem przy użyciu tej opcji naprawy. Jeśli naprawa nie powiodła się, można wypróbować inne dostępne w kreatorze opcje wyeliminowania blokady.

 • Dodatkowe informacje o tym problemie

  Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu. Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona wyjaśnia przyczynę problemu i przedstawia zalecane rozwiązania.

 • Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia reguły zapory marki Norton

  Ta opcja umożliwia użycie ustawień zapory w celu odpowiedniego zmodyfikowania istniejących ustawień reguł zapory lub kryteriów zapory.

  Ustawienia reguły ruchu można zmodyfikować w oknie Reguły ruchu, a ustawienia reguł programów w oknie Reguły programów.

 • Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

  Ta opcja umożliwia użycie dzienników w celu wyświetlenia szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

 • Wyłącz Zaporę marki Norton

  Ta opcja umożliwia tymczasowe wyłączenie zapory w celu rozwiązania problemu.

  Wyłączanie zapory marki Norton nie jest zalecane, ponieważ komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, gdy zapora jest wyłączona. Tej opcji należy używać tylko jako ostatecznej metody rozwiązywania problemu. W razie wyłączenia zapory marki Norton należy ją później włączyć.

Diagnostyka zapory marki Norton - informacje

Reguły ruchu - informacje

Reguły programów - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173932_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011