Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory: eliminowanie blokady reguły zapory

Blokada reguły zapory następuje, gdy blokowany ruch sieciowy nie spełnia żadnego z parametrów reguły zapory o wysokim priorytecie. Zapora stosuje reguły w celu sterowania wszystkimi połączeniami i komunikacją między komputerem a siecią zewnętrzną.

Reguła zapory składa się z różnych kryteriów lub parametrów, takich jak typ protokołu, port, adres internetowy i kierunek komunikacji. Zapora sprawdza cały ruch sieciowy przychodzący i wychodzący z komputera pod względem zgodności z wszystkimi parametrami reguły o wysokim priorytecie. W ten sposób reguły zapory określają, w jaki sposób zapora chroni komputer przed destrukcyjnymi programami, nieupoważnionym dostępem i zagrożeniami pochodzącymi z Internetu.

Zapora marki Norton używa w celu ochrony komputera dwóch rodzajów reguł zapory: reguł programów i reguł ogólnych. Reguły programów sterują dostępem do Internetu programów znajdujących na komputerze użytkownika, a zasady ogólne sterują całym przychodzącym i wychodzącym ruchem sieciowym.

Domyślnie podstawowymi funkcjami sieciowymi i ochroną steruje zestaw predefiniowanych reguł zapory (reguły ogólne). Zestaw reguł można jednak dostosować, aby udoskonalić ochronę komputera. Można utworzyć nowe reguły lub zmodyfikować kryteria niektórych istniejących reguł. Można także utworzyć reguły dla określonej aplikacji, aby sterować jest ustawieniami dostępu. Reguły dotyczące określonych aplikacji to reguły programów. Można zmienić priorytet reguł ogólnych lub reguł programów w celu sterowania ruchem sieciowym w żądany sposób.

Zapora marki Norton przetwarza najpierw reguły ogólne, a następnie reguły programów.

Przyczyną blokowania dostępu do sieci przez zaporę marki Norton mogą być w tym przypadku bieżące ustawienia albo kryteria reguł ogólnych lub reguł programów. Blokady reguły aplikacji występują w przypadku, gdy reguła programu z kryteriami blokowania ograniczonego ruchu ma wysoki priorytet. Blokady reguły systemowej występują w przypadku, gdy reguła ogólna z kryteriami blokowania ograniczonego ruchu ma wysoki priorytet. Jeśli aktywna reguła blokowania ma wysoki priorytet, zazwyczaj blokuje ona dostęp ruchu sieciowego spełniającego kryteria reguły do komputera użytkownika.

W celu rozwiązania tego problemu można zmodyfikować kryteria reguły lub ustawienia reguły w taki sposób, aby zapora marki Norton zezwalała na żądaną komunikację. Aby zezwolić na określony ruch sieciowy do komputera, można wypróbować następujące metody:

 • Wyłączyć regułę blokowania.

  Można wyłączyć tylko reguły programów.

 • Utworzyć regułę zezwalającą, aby zezwolić na ten typ ruchu sieciowego.

 • Nadać regule zezwalania wyższy priorytet niż regule blokowania.

 • Zmienić odpowiednie parametry reguły blokowania w celu zezwolenia na określony typ ruchu.

Program Norton 360 zaleca wyeliminowanie blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

W kreatorze dostępne są następujące opcje rozwiązania problemu:

 • Wyłącz regułę blokowania aplikacji

  Ta opcja umożliwia zaporze marki Norton automatyczne rozwiązanie problemu poprzez wyłączenie reguły blokującej. Ta opcja jest dostępna tylko dla reguł programów w przypadku blokad reguł aplikacji. Po zastosowaniu rozwiązania program Norton 360 powiadamia użytkownika, czy zapora zdołała rozwiązać problem przy użyciu tej opcji naprawy. Jeśli naprawa nie powiodła się, można wypróbować inne dostępne w kreatorze opcje wyeliminowania blokady.

 • Dodatkowe informacje o tym problemie

  Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu. Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona wyjaśnia przyczynę problemu i przedstawia zalecane rozwiązania.

 • Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia reguły zapory marki Norton

  Ta opcja umożliwia użycie ustawień zapory w celu odpowiedniego zmodyfikowania istniejących ustawień reguł zapory lub kryteriów zapory.

  Ustawienia reguły ogólnej można zmodyfikować w oknie Reguły ogólne, a ustawienia reguł programów w oknie Kontrola programów.

 • Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

  Ta opcja umożliwia użycie dzienników w celu wyświetlenia szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

 • Wyłącz Zaporę marki Norton

  Ta opcja umożliwia tymczasowe wyłączenie zapory w celu rozwiązania problemu.

  Wyłączanie zapory marki Norton nie jest zalecane, ponieważ komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, gdy zapora jest wyłączona. Tej opcji należy używać tylko jako ostatecznej metody rozwiązywania problemu. W razie wyłączenia zapory marki Norton należy ją później włączyć.

„Reguły ruchu”

„Kontrola programów”

„Reguły”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173932_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010