Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory: eliminowanie blokady nietypowych protokołów

Blokady nietypowych protokołów następują, gdy zapora marki Norton ogranicza ruch sieciowy blokowanego nietypowego protokołu.

Ruch nietypowych protokołów to ruch niespotykany w nowoczesnych sieciach. Destrukcyjne programy mogą używać nietypowych protokołów w celu atakowania komputera użytkownika. W związku z tym zalecane jest zezwolenie zaporze na obsługę wszelkiej komunikacji przy użyciu nietypowych protokołów. Dzięki temu komputer pozostaje chroniony przed atakami pochodzącymi z sieci.

Zapora marki Norton jest przygotowana do sprawdzania wystąpień ruchu nietypowych protokołów przez komputer, a następnie selektywnego blokowania określonej komunikacji zgodnie z domyślnymi ustawieniami zapory lub ustawieniami określonymi przez użytkownika. Zapora przechowuje na przykład listę nietypowych protokołów. Domyślnie włączone są wszystkie protokoły z tej listy, czyli dozwolony jest cały ruch wszystkich tych protokołów. W razie wyłączenia dowolnego protokołu na liście zapora marki Norton blokuje typy komunikacji używające zablokowanego protokołu.

Ruch, który jest aktualnie ograniczony, może używać zablokowanego protokołu i dlatego nastąpiła odmowa dostępu. Rozwiązanie problemu polega na skonfigurowaniu zapory marki Norton do zezwalania na zablokowany protokół.

Program Norton 360 zaleca wyeliminowanie blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podawane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

W kreatorze dostępne są następujące opcje rozwiązania problemu:

 • Włącz blokowany nietypowy protokół

  Ta opcja umożliwia zaporze marki Norton zmianę konfiguracji zapory w celu zezwolenia na ograniczony protokół. Po zastosowaniu rozwiązania program Norton 360 powiadamia użytkownika, czy zapora zdołała rozwiązać problem przy użyciu tej opcji naprawy. Jeśli naprawa nie powiodła się, można wypróbować inne dostępne w kreatorze opcje wyeliminowania blokady.

 • Dodatkowe informacje o tym problemie

  Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu. Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona wyjaśnia przyczynę problemu i przedstawia zalecane rozwiązania.

 • Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia zapory marki Norton

  Ta opcja umożliwia użycie ustawień zapory w celu włączenia nietypowego protokołu powodującego blokadę. Opcja Nietypowe protokoły jest dostępna w oknie Ustawienia zaawansowane.

 • Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

  Ta opcja umożliwia użycie dzienników w celu wyświetlenia szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

 • Wyłącz zaporę marki Norton

  Ta opcja umożliwia tymczasowe wyłączenie zapory w celu rozwiązania problemu.

  Wyłączanie zapory marki Norton nie jest zalecane, ponieważ komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, gdy zapora jest wyłączona. Tej opcji należy używać tylko jako ostatecznej metody rozwiązywania problemu. W razie wyłączenia zapory marki Norton należy ją później włączyć.

„Nietypowe protokoły”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173929_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010