Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory: eliminowanie blokady funkcji Rozłączanie jednym przyciskiem

Blokady funkcji Rozłączanie jednym przyciskiem następują wówczas, gdy zapora jest skonfigurowana do blokowania całego ruchu przychodzącego i wychodzącego komputera podczas uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nazwa Rozłączanie jednym przyciskiem odnosi się do opcji umożliwiającej zezwolenie na cały ruch sieciowy lub zablokowanie całego ruchu sieciowego przez zaporę jednym kliknięciem przycisku. Za pomocą tej opcji można zabezpieczyć komputer, odchodząc od komputera. Jeśli na przykład użytkownik włączy tę opcję odchodząc od komputera, zapora zablokuje całą komunikację między komputerem użytkownika a innymi komputerami w sieci.

Opcja Blokuj cały ruch sieciowy to opcja zapory marki Norton, umożliwiająca rozłączenie komputera z siecią za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Za pomocą tej opcji można zatrzymać lub zezwolić na cały ruch sieciowy komputera jednym kliknięciem. Domyślnie opcja ma ustawienie Odblokowano, czyli dozwolony jest cały ruch sieciowy. Gdy opcja ma ustawienie Zablokowano, blokowany jest cały ruch sieciowy. Opcję można zachować w stanie Zablokowano przez żądany okres czasu, przez który blokowana będzie cała komunikacja z komputerem.

Aktualnie ograniczony ruch jest blokowany wskutek bieżących ustawień opcji Blokuj cały ruch sieciowy. W celu naprawy problemu należy przełączyć tę opcję w stan Odblokowano. Program Norton 360 zaleca wyeliminowanie blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

W kreatorze dostępne są następujące opcje rozwiązania problemu:

 • Wyłącz funkcję Rozłączanie jednym przyciskiem

  Opcja ta umożliwia zaporze marki Norton automatyczne rozwiązanie problemu poprzez wyłączenie funkcji Rozłączanie jednym przyciskiem. Po zastosowaniu rozwiązania program Norton 360 powiadamia użytkownika, czy zapora zdołała rozwiązać problem przy użyciu tej opcji naprawy. Jeśli naprawa nie powiodła się, można wypróbować inne dostępne w kreatorze opcje wyeliminowania blokady.

 • Dodatkowe informacje o tym problemie

  Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu. Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona wyjaśnia przyczynę problemu i przedstawia zalecane rozwiązania.

 • Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia zapory marki Norton

  Opcja ta umożliwia użycie ustawień zapory w celu przełączenia opcji Blokuj cały ruch sieciowy w stan Odblokowano. Opcja Blokuj cały ruch sieciowy jest dostępna w obszarze Inteligentna zapora w okienku Ustawienia sieci.

 • Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

  Ta opcja umożliwia użycie dzienników w celu wyświetlenia szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

 • Wyłącz Zaporę marki Norton

  Ta opcja umożliwia tymczasowe wyłączenie zapory w celu rozwiązania problemu.

  Wyłączanie zapory marki Norton nie jest zalecane, ponieważ komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, gdy zapora jest wyłączona. Tej opcji należy używać tylko jako ostatecznej metody rozwiązywania problemu. W razie wyłączenia zapory marki Norton należy ją później włączyć.

„Blokuj cały ruch sieciowy”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173926_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010