Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory: eliminowanie blokady systemu zapobiegania włamaniom

Automatyczna blokada systemu zapobiegania włamaniom następuje wówczas, gdy zapora marki Norton zablokuje dostęp użytkownika do komputera na podstawie wykryć systemu zapobiegania włamaniom.

System zapobiegania włamaniom to mechanizm zabezpieczeń sieciowych stosowany przez każdą zaporę w celu ochrony komputerów przed włamaniami.

System zapobiegania włamaniom zapory marki Norton stosuje oparte na sygnaturach rozwiązania chroniące komputer przed najczęściej spotykanymi atakami pochodzącymi z Internetu. Stosując technologię zapobiegania włamaniom, zapora marki Norton może zidentyfikować określone komputery jako atakujące, a następnie zablokować wszelką komunikację z atakujących komputerów.

Problem związany z automatycznym blokowaniem komputera, do którego niezbędny jest dostęp, przez system zapobiegania włamaniom występuje w każdej z następujących sytuacji:

 • Skanowania systemu zapobiegania włamaniom wykryły dopasowanie między sygnaturami ataków a szczegółami żądania odebranego z komputera.

 • W związku ze sposobem działania komputera funkcja automatycznego blokowania włamań zablokowała komputerowi dostęp na ograniczony czas.

 • Użytkownik mógł ograniczyć komputer.

W celu rozwiązania tego problemu można skonfigurować zaporę marki Norton do zezwalania na dostęp do zablokowanego komputera, identyfikując przyczynę blokady, a następnie ją eliminując. Jeśli wiadomo, że urządzenie, do którego konieczny jest dostęp jest bezpieczne, można na przykład spróbować:

 • Utworzyć wykluczenie sygnatury dopasowanej do operacji sieciowych komputera.

 • Wyłączyć opcję Automatyczne blokowanie włamań.

 • Odblokować komputer.

 • Wykluczyć komputer ze skanowania systemu zapobiegania włamaniom w przyszłości.

Program Norton 360 Online zaleca wyeliminowanie blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

W kreatorze dostępne są następujące opcje rozwiązania problemu:

 • Dodatkowe informacje o tym problemie

  Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu. Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona wyjaśnia przyczynę problemu i przedstawia zalecane rozwiązania.

 • Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia systemu zapobiegania włamaniom

  Ta opcja umożliwia zmodyfikowanie ustawień systemu zapobiegania włamaniom za pomocą ustawień zapory w celu usunięcia blokady komputera, do którego użytkownik chce uzyskać dostęp.

  Opcje funkcji Zapobieganie włamaniom są dostępne w okienku Ustawienia sieci.

 • Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

  Ta opcja umożliwia użycie dzienników w celu wyświetlenia szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

Zapobieganie włamaniom - informacje

Diagnostyka zapory marki Norton - informacje

Zapobieganie włamaniom - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173923_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011