Inne produkty

Kreator diagnostyki zapory

W przypadku problemów z połączeniem sieciowym w systemie Windows 7 zapora marki Norton szybko identyfikuje przyczynę błędu i podaje diagnozę. Kreator diagnostyki zapory jest wyświetlany po napotkaniu problemów z połączeniem sieciowym. Kreator zawiera raport diagnozy zapory dotyczącej problemu.

Raport jest niepowtarzalny dla różnych przypadków blokad sieci. Do problemu z siecią może na przykład dojść w każdej z następujących sytuacji:

 • Blokada funkcji Rozłączanie jednym przyciskiem

  Ten typ blokady występuje, gdy włączona jest opcja zatrzymania całego ruchu sieciowego.

 • Blokada nietypowego protokołu

  Ten typ blokady występuje, gdy ograniczony jest nietypowy protokół obsługujący blokowany ruch.

 • Blokada reguły zapory

  Ten typ blokady występuje, gdy reguła zapory o wysokim priorytecie jest skonfigurowana do blokowania ruchu.

 • Blokada zasady procesu

  Ten typ blokady występuje, gdy blokowany ruch naruszył zasadę procesu zapory.

 • Blokada zasady zaufania

  Ten typ blokady występuje, gdy blokowany ruch naruszył zasadę zaufania zapory.

 • Blokada strefy zabronionej

  Ten typ blokady występuje, gdy blokowany ruch pochodzi z komputera lub sieci ze strefy zabronionej.

 • Automatyczne blokowanie funkcji Zapobieganie włamaniom

  Ten typ blokady występuje, gdy blokowany ruch odpowiada sygnaturze ataku funkcji Zapobieganie włamaniom.

 • Nieznana blokada

  Ten typ blokady występuje, gdy ruch jest blokowany z nieznanej przyczyny i nie doszło do bezpośredniego naruszenia zasad określonych ustawień zapory.

Można użyć Kreatora diagnostyki zapory, ułatwiającego samodzielne rozwiązanie problemu.

W każdym przypadku blokady sieci kreator podaje przyczynę i możliwe rozwiązania w celu wyeliminowania blokady. Każde rozwiązanie podane w kreatorze umożliwia podjęcie odpowiednich działań w celu rozwiązania lub przeanalizowania problemu z połączeniem. W celu rozwiązania problemu z połączeniem można wybrać jedną lub więcej opcji. Do wyboru są następujące opcje:

Automatyczna naprawa

Można użyć tej opcji, aby umożliwić rozwiązanie problemu zaporze marki Norton.

Opcja ta różni się w zależności od przyczyny blokady w następujący sposób:

 • Automatycznie napraw nietypowy protokół blokujący tę komunikację

  Ta opcja jest wyświetlana w przypadku blokad nietypowego protokołu.

  Gdy użytkownik wybierze tę opcję, program Norton 360 ponownie konfiguruje ustawienia zapory, aby zezwolić na ograniczony protokół.

 • Wyłącz funkcję Rozłączanie jednym przyciskiem

  Ta opcja jest wyświetlana w przypadku blokad funkcji Rozłączanie jednym przyciskiem.

  Po wybraniu tej opcji program Norton 360 resetuje opcję Blokuj cały ruch sieciowy, aby zezwolić na całą komunikację z i do komputera.

 • Wyłącz regułę blokowania aplikacji

  Ta opcja jest wyświetlana w przypadku blokad reguł aplikacji i jest dostępna tylko dla reguł programów.

  Gdy użytkownik wybierze tę opcję, program Norton 360 ponownie konfiguruje regułę blokowania, aby zezwolić na ograniczony ruch sieciowy na komputerze.

 • Wyłącz ustawienie uruchamiania zasady zaufania, aby nie monitorować niezaufanych programów

  Ta opcja jest wyświetlana w przypadku blokad zasady zaufania.

  Po wybraniu tej opcji program Norton 360 wyłącza opcje Monitorowanie składników programów i Monitorowanie uruchamiania programów funkcji Zaawansowane monitorowanie zdarzeń, aby zezwolić blokowanemu programowi na dostęp.

 • Wyłącz blokadę zasady procesu

  Ta opcja jest wyświetlana w przypadku blokad zasady procesu.

  W przypadku wybrania tej opcji program Norton 360 zmienia ustawienia dostępu blokowanego programu z Zablokuj to wystąpienie na Zezwól.

 • Wyłącz blokadę zasady strefy

  Ta opcja jest wyświetlana w przypadku blokad zasady strefy.

  Gdy użytkownik wybierze tę opcję, program Norton 360 ponownie konfiguruje ustawienia sieci domowej, aby usunąć blokowany komputer ze strefy zabronionej.

Dodatkowe informacje o tym problemie

Za pomocą tej opcji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące problemu.

Po kliknięciu tej opcji wyświetlana jest strona pomocy kontekstowej. Strona zawiera przyczyny, czynnik sprawczy i rozwiązania blokady.

Ręcznie ponownie skonfiguruj ustawienia zapory marki Norton

Opcji tej można użyć w celu samodzielnego rozwiązania problemów. Opcja ta umożliwia uzyskanie dostępu do okienka Ustawienia, w którym można dostosować odpowiednie ustawienia powodujące blokadę.

Rozwiązanie jest inne w przypadku każdej blokady. Niemniej jednak, w celu rozwiązania każdego przypadku blokady należy w okienku Ustawienia dokonać następujących dostosowań:

 • Blokada nietypowego protokołu

  Aby rozwiązać ten problem, należy się upewnić, że włączony jest nietypowy protokół powodujący blokadę.

 • Rozłączanie jednym przyciskiem

  W celu naprawy problemu należy przełączyć opcję Blokuj cały ruch sieciowy w stan Odblokowano.

 • Blokada reguły zapory

  W celu rozwiązania tego problemu należy zmodyfikować ustawienie lub kryteria aktualnie aktywnej reguły zapory, która zablokowała ruch sieciowy.

 • Blokada zasady zaufania

  W celu rozwiązania tego problemu należy ponownie skonfigurować opcje funkcji Zaawansowane monitorowanie zdarzeń.

 • Blokada strefy zabronionej

  W celu rozwiązania tego problemu należy za pomocą funkcji Mapa zabezpieczeń sieci odpowiednio zmodyfikować ustawienia poziomu zaufania blokowanego komputera.

 • Automatyczne blokowanie funkcji Zapobieganie włamaniom

  W celu rozwiązania tego problemu należy zmodyfikować ustawienia funkcji Zapobieganie włamaniom w celu usunięcia blokady komputera, do którego użytkownik chce uzyskać dostęp.

Sprawdź najnowsze zapisy w dzienniku w historii zabezpieczeń, aby ustalić przyczynę blokowania

Za pomocą tej opcji można wyświetlić zestawienie szczegółów związanych ze zdarzeniem blokady sieci.

Gdy użytkownik kliknie tę opcję, zapora marki Norton otwiera w oknie Historia zabezpieczeń kategorię Zapora - operacje, w której zarejestrowane jest zdarzenie. Można tu sprawdzić szczegóły takie, jak poziom istotności, kategorię, stan i opis operacji związanych ze zdarzeniem.

Wyłącz zaporę marki Norton

Można użyć tej opcji, aby tymczasowo wyłączyć zaporę w celu rozwiązania problemu.

Gdy użytkownik kliknie tę opcję, program Norton 360 wyłącza zaporę, aby nie blokowała żadnych połączeń.

Wyłączanie zapory marki Norton nie jest zalecane, ponieważ komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, gdy zapora jest wyłączona. Tej opcji należy używać tylko jako ostatecznej metody rozwiązywania problemu. W razie wyłączenia zapory marki Norton należy ją później włączyć.

Po zakończeniu rozwiązywania problemu należy zamknąć okno, klikając przycisk Zamknij i sprawdzić, czy problem ustąpił. Należy ponownie połączyć się z blokowanym adresem sieciowym, aby sprawdzić, czy już działa.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173920_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010