Inne produkty

Diagnostyka zapory marki Norton - informacje

W niektórych sytuacjach zapora może zgodnie ze swoimi ustawieniami konfiguracji blokować ruch sieciowy, który powinien być dozwolony. W takich przypadkach wystąpić mogą problemy z dostępem do Internetu, sieci lub innego komputera w celu wykonania zadań takich, jak udostępnienie zasobów.

W przypadku problemów z połączeniem sieciowym zapora marki Norton szybko identyfikuje przyczynę błędu i podaje jej diagnozę. Program Norton 360 Online wyświetla Kreatora diagnostyki zapory po napotkaniu problemów z połączeniem sieciowym.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7.

Kreator przedstawia raport z diagnozy problemu, który jest niepowtarzalny dla różnych przypadków blokad sieci. Blokada sieci może nastąpić na przykład w każdym z następujących przypadków:

 • Włączona jest opcja zatrzymania całego ruchu sieciowego jednym kliknięciem

 • Nietypowy protokół obsługujący ruch sieciowy jest blokowany

 • Aktualnie aktywna reguła zapory jest skonfigurowana do blokowania ruchu, na który chce zezwolić użytkownik

 • Ruch naruszył zasadę procesu zapory

 • Ruch naruszył zasadę ruchu zapory

 • Ruch pochodzi z zabronionej strefy sieci lub komputerów

 • Ruch odpowiada sygnaturze ataku systemu zapobiegania włamaniom

Kreator diagnostyki zapory ułatwia użytkownikowi samodzielne rozwiązanie problemu z połączeniem sieciowym.

W każdym przypadku blokady sieci kreator podaje dokonaną przez zaporę analizę przyczyny i możliwe rozwiązania w celu wyeliminowania blokady.

Program Norton 360 Online zaleca usuwanie wszystkich typów blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Rozwiązywanie problemów przy użyciu kreatora ma następujące zalety:

 • Kreator automatycznie próbuje samodzielnie rozwiązać problem

 • Umożliwia użytkownikowi zmodyfikowanie ustawień związanych z blokadą

 • Umożliwia użytkownikowi wyświetlenie szczegółów dziennika związanych ze zdarzeniem blokady sieci

 • Oferuje użytkownikowi opcję wyłączenia zapory jako ostatnią metodę rozwiązania problemu

Inteligentna zapora - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173761_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/03/2011