Inne produkty

Włączanie lub wyłączanie optymalizacji podczas bezczynności

Program Norton 360 Online automatycznie planuje optymalizację po wykryciu instalacji nowej aplikacji na komputerze. Program Norton 360 Online automatycznie uruchamia tę optymalizację w czasie, gdy komputer nie jest używany.

Opcja Optymalizacja w czasie bezczynności umożliwia optymalizowanie woluminu rozruchowego w czasie bezczynności. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Aby wyłączyć optymalizację podczas bezczynności:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W wierszu Optymalizacja podczas bezczynności przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć optymalizację podczas bezczynności:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W wierszu Optymalizacja podczas bezczynności przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Optymalizacja podczas bezczynności - informacje

Optymalizacja - informacje

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v37816505_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011