Inne produkty

Lista wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom - informacje

System zapobiegania włamaniom w programie Norton 360 Online skanuje cały ruch sieciowy przychodzący i wychodzący z komputera użytkownika. Gdy urządzenie w sieci użytkownika żąda dostępu do komputera użytkownika, żądanie to jest skanowane przez system zapobiegania włamaniom w celu sprawdzenia, czy nie jest to atak wirusa. Jeśli informacje odpowiadają sygnaturze ataku, funkcja Zapobieganie włamaniom blokuje ruch z podejrzanego urządzenia i chroni komputer użytkownika. Skanowanie każdego żądania wszystkich urządzeń uzyskujących dostęp do komputera wydłuża czas skanowania, co spowalnia szybkość działania sieci na komputerze.

Jeśli urządzenie w sieci jest na pewno bezpieczne, można zmienić poziom zaufania urządzenia na Pełne zaufanie. Poziom zaufania urządzenia można skonfigurować w oknie Mapa zabezpieczeń sieci. Ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom można wykluczyć te zaufane urządzenia. Wykluczenie urządzeń z listy pełne zaufanie ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom skraca czas skanowania i zwiększa szybkość działania sieci na komputerze użytkownika. W przypadku wykluczenia urządzenia z listy Pełne zaufanie program Norton 360 Online nie skanuje żadnych informacji otrzymywanych z tego urządzenia. Urządzenia z listy Pełne zaufanie wykluczone ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom są dodawane do listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom.

Gdy urządzenie znajdujące się w sieci użytkownika próbuje zainfekować komputer użytkownika, funkcja automatycznego blokowania zatrzymuje wszelkie żądania dostępu od tego urządzenia. Jeśli urządzenie zostało dodane do listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom, program Norton 360 Online usuwa to urządzenie z listy wykluczeń.

Należy się upewnić, że adres IP urządzenia dodanego do listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom nigdy się nie zmienia.

Jeśli okaże się, że dowolne urządzenie wykluczone ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom jest zainfekowane, można przeczyścić zapisaną listę wykluczeń. W razie przeczyszczenia listy wykluczeń program Norton 360 Online usuwa wszystkie zaufane urządzenia z listy wykluczeń.

Zapobieganie włamaniom - informacje

Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń

Wykluczanie urządzenia ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom

Usuwanie wszystkich urządzeń z listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v37652136_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/10/2010