Inne produkty

Włączanie lub wyłączanie funkcji Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office

Automatycznie skanując wszystkie pliki pakietu Office, program Norton 360 utrzymuje wyższy poziom zabezpieczeń. Opcję Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office można włączyć, aby chronić komputer przed wirusami makr i osadzonych obiektów.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office:

  1. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

  2. W oknie ustawień funkcji Ochrona antywirusowa kliknij pozycję Skanowania i zagrożenia.

  3. W obszarze Skanowania komputera, w wierszu Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby włączyć funkcję Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

    • Aby wyłączyć funkcję Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v37634833_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010