Inne produkty

Poddaj plik kwarantannie

Okno Poddawanie pliku kwarantannie jest wyświetlane, gdy użytkownik przenosi do kwarantanny istotny plik o poziomie zaufania Słaby, Niepotwierdzony lub Zły. Okno Poddawanie pliku kwarantannie przedstawia nazwę pliku i lokalizację, z której plik został pobrany.

Poddanie kwarantannie pliku programu ma wpływ na stabilność komputera. Firma Symantec zaleca odinstalowanie programu za pomocą funkcji systemu Windows, Dodawanie lub usuwanie programów.

W oknie Poddawanie pliku kwarantannie dostępne są następujące opcje:

Poddaj ten plik kwarantannie

Przenosi wybrany plik do kwarantanny

Gdy użytkownik przenosi plik do kwarantanny, program Norton 360 Online wysyła plik do określonej lokalizacji na komputerze. Elementy poddane kwarantannie są izolowane od pozostałych plików na komputerze, co uniemożliwia im rozprzestrzenianie się lub ponowne zainfekowanie komputera.

Nie rób niczego

Powoduje anulowanie zadania przeniesienia do kwarantanny i zamknięcie okna Poddawanie pliku kwarantannie

Program Norton 360 Online umożliwia przywrócenie w każdej chwili pliku poddanego kwarantannie. Plik poddany kwarantannie można przywrócić za pomocą kategorii Kwarantanna w oknie Historia zabezpieczeń.

Przywracanie elementu z obszaru kwarantanny

Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie

Historia zabezpieczeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v37045017_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/03/2011