Inne produkty

Usuwanie programów z listy Wykluczenia programów

W oknie Wykluczenia programów wyświetlana jest lista wszystkich programów wykluczonych z alertów dotyczących wydajności. W razie potrzeby możliwe jest usunięcie wszystkich programów dodanych wcześniej do listy Wykluczenia programów. Program usunięty z listy będzie wyświetlany w alercie dotyczącym wydajności przy następnym przekroczeniu określonego limitu progowego obciążenia zasobów.

Aby usunąć program z listy Wykluczenia programów:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Wykluczenia programów kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Wykluczenia programów wybierz program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

    Aby usunąć wszystkie programy dostępne w oknie Wykluczenia programów, kliknij pozycję Usuń wszystko.

  5. W oknie Wykluczenia programów kliknij przycisk Zastosuj.

  6. Kliknij przycisk OK.

  7. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Konfigurowanie alertów dotyczących wydajności

Wykluczanie programów z alertów dotyczących wydajności

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v37043953_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011