Inne produkty

Wykluczanie zagrożeń bezpieczeństwa ze skanowania

Wirusy i inne poważne zagrożenia bezpieczeństwa można wykluczyć ze skanowania za pomocą okna Wykluczenia skanowania oraz okna Wykluczenia w czasie rzeczywistym.

Aby wykluczyć ze skanowania zagrożenia bezpieczeństwa o wysokim poziomie zagrożenia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 3. W oknie ustawień funkcji Ochrona antywirusowa kliknij kartę Skanowania i zagrożenia.

 4. W obszarze Wykluczenia/Zagrożenia niskiego stopnia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W wierszu Elementy wykluczane ze skanowań kliknij pozycję Konfiguruj.

  • W wierszu Elementy wykluczane z wykrywania przez funkcje Automatyczna ochrona, SONAR i Download Intelligence kliknij pozycję Konfiguruj.

 5. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Dodaj.

 6. W oknie dialogowym Dodawanie elementu kliknij ikonę przeglądania.

 7. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz element, który chcesz wykluczyć ze skanowania.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. W oknie dialogowym Dodawanie elementu kliknij przycisk OK.

 10. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Wykluczenia w czasie rzeczywistym - informacje

Ochrona SONAR - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v3672136_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2011