Wykluczanie zagrożeń bezpieczeństwa ze skanowania

Wirusy i inne poważne zagrożenia bezpieczeństwa można wykluczyć ze skanowania za pomocą okna Wykluczenia skanowania oraz okna Wykluczenia w czasie rzeczywistym.

Aby wykluczyć ze skanowania zagrożenia bezpieczeństwa o wysokim poziomie zagrożenia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 3. W oknie ustawień funkcji Ochrona antywirusowa kliknij kartę Skanowania i zagrożenia.

 4. W obszarze Wykluczenia/Zagrożenia niskiego stopnia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W wierszu Elementy wykluczane ze skanowań kliknij pozycję Konfiguruj.

  • W wierszu Elementy wykluczane z wykrywania przez funkcje Automatyczna ochrona, SONAR i Download Intelligence kliknij pozycję Konfiguruj.

 5. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Dodaj.

 6. W oknie dialogowym Dodawanie elementu kliknij ikonę przeglądania.

 7. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz element, który chcesz wykluczyć ze skanowania.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. W oknie dialogowym Dodawanie elementu kliknij przycisk OK.

 10. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Wykluczenia w czasie rzeczywistym - informacje

Ochrona SONAR - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v3672136_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2011