Inne produkty

Modyfikowanie portu komunikacyjnego funkcji Mapa zabezpieczeń sieci

Ustawienia funkcji Mapa zabezpieczeń sieci umożliwiają skonfigurowanie portu komunikacyjnego używanego przez produkty marki Norton do komunikowania się między sobą w sieci. Produkty marki Norton używają domyślnie portu komunikacyjnego numer 31077.

W razie zmiany portu komunikacyjnego produktu marki Norton należy odpowiednio zmienić port komunikacyjny na każdym komputerze podłączonym do sieci domowej użytkownika. Ponadto w przypadku znajdowania dodatkowych komputerów używających procedury Konfiguracja zdalnego monitorowania należy się upewnić, że na każdym komputerze używany jest ten sam numer portu.

Numer portu komunikacyjnego można zmienić, ale nie jest to zalecane. W przypadku zmiany numeru portu komunikacyjnego należy użyć numeru portu z zakresu 1-65535.

Aby zmodyfikować port komunikacyjny funkcji Mapa zabezpieczeń sieci:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

  3. W obszarze Mapa zabezpieczeń sieci, w polu Port komunikacyjny wpisz numer nowego portu komunikacyjnego.

    Musisz użyć tego samego numeru portu w przypadku każdego urządzenia podłączonego do mapy zabezpieczeń sieci.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

„Konfigurowanie funkcji Zdalne monitorowanie”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36718857_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/07/2010