Inne produkty

Wykluczanie urządzenia ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom

System zapobiegania włamaniom w programie Norton 360 skanuje cały ruch sieciowy przychodzący i wychodzący z komputera użytkownika. Gdy urządzenie w sieci użytkownika żąda dostępu do komputera użytkownika, żądanie to jest skanowane przez system zapobiegania włamaniom w celu sprawdzenia, czy nie jest to atak wirusa. Skanowanie każdego żądania wszystkich urządzeń uzyskujących dostęp do komputera wydłuża czas skanowania, co spowalnia szybkość działania sieci na komputerze.

Jeśli określone urządzenie w sieci jest na pewno bezpieczne, można zastosować do urządzenia poziom Pełne zaufanie. Ponadto można można wykluczyć to urządzenie ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom. W przypadku wykluczenia urządzenia ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom program Norton 360 ufa temu urządzeniu i nie skanuje żadnych informacji otrzymywanych z tego urządzenia. Zwiększa to szybkość sieci na komputerze i skraca czas uzyskiwania dostępu do urządzenia przez zaufane urządzenie.

Można wykluczyć jedynie urządzenia z listy Pełne zaufanie znajdujące się w podsieci lokalnej.

Aby wykluczyć urządzenie ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom, należy przydzielić urządzeniu adres IP, który nigdy się nie zmienia. Program Norton 360 identyfikuje urządzenia w sieci domowej użytkownika za pomocą adresów IP. Jeśli adres IP urządzenia się zmieni, program Norton 360 nie może zidentyfikować zaufanego urządzenia, które ma być wykluczone ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom.

Zaufane urządzenie można wykluczyć ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom tylko w przypadku pewności, że urządzenie nie zawiera żadnych zagrożeń bezpieczeństwa.

W przypadku zastosowania poziomu Pełne zaufanie do urządzenia i wykluczenia go ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom adres IP i adres MAC urządzenia zostaną dodane do listy Kontrola zaufania.

Aby wykluczyć urządzenie ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W obszarze Moja sieć, w wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. Jeśli wyświetlone zostanie okno Przegląd zabezpieczeń sieci, kliknij przycisk OK.

 5. W oknie Mapa zabezpieczeń sieci wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować poziom zaufania urządzenia znajdującego się w sieci, kliknij urządzenie na mapie sieci.

  • Aby edytować poziom zaufania urządzenia dodanego ręcznie, na liście rozwijanej Szczegóły sieci kliknij pozycję Kontrola zaufania, a następnie kliknij urządzenie.

 6. W sekcji szczegółów urządzenia, w wierszu Poziom zaufania kliknij pozycję Edytuj.

 7. W oknie Edycja poziomu zaufania urządzenia kliknij pozycję PEŁNE ZAUFANIE.

 8. U dołu okna Edycja poziomu zaufania urządzenia zaznacz opcję Wyklucz ze skanowania systemu zapobiegania włamaniom.

 9. W oknie dialogowym Wykluczanie ze skanowania systemu zapobiegania włamaniom kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

 10. Kliknij przycisk OK.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36718715_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/10/2010