Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Przegląd zabezpieczeń sieci

Okno Przegląd zabezpieczeń sieci przedstawia krótkie zestawienie informacji o następujących funkcjach:

 • Zabezpieczenia połączeń bezprzewodowych

 • Zdalne monitorowanie

 • Mapa sieci

 • Kontrola zaufania

Każdą z funkcji można kliknąć, aby przeczytać zestawienie i dowiedzieć się więcej o używaniu mapy zabezpieczeń sieci do zarządzania siecią domową. Domyślnie okno Przegląd zabezpieczeń sieci wyświetlane jest przy każdym otwarciu mapy zabezpieczeń sieci.

Aby nie wyświetlać okna Przegląd zabezpieczeń sieci, można je wyłączyć. Wyłączenie okna Przegląd zabezpieczeń sieci nie ma wpływu na działanie ani zabezpieczenia komputera.

Okno Przegląd zabezpieczeń sieci można również wyłączyć, zaznaczając opcję Nie wyświetlaj tego ponownie, dostępną u dołu okna Przegląd zabezpieczeń sieci.

Aby wyłączyć funkcję Przegląd zabezpieczeń sieci:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W obszarze Mapa zabezpieczeń sieci, w wierszu Ekran powitalny podczas uruchamiania, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć funkcję Przegląd zabezpieczeń sieci:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W obszarze Mapa zabezpieczeń sieci, w wierszu Ekran powitalny podczas uruchamiania, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie .

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36718510_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/09/2010