Inne produkty

Wykluczanie programów z alertów dotyczących wydajności

Program Norton 360 Online umożliwia wykluczenie programów z alertów dotyczących wydajności. Programy silnie obciążające procesor, pamięć lub dysk można dodać do listy Wykluczenia programów. Po dodaniu programu do listy Wykluczenia programów program Norton 360 Online nie ostrzeże użytkownika, gdy program przekroczy limit progowy obciążenia zasobów.

Aby wykluczyć program z alertów dotyczących wydajności:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Wykluczenia programów kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Wykluczenia programów kliknij przycisk Dodaj.

  5. W oknie dialogowym Wybór programu przejdź do pliku wykonywalnego programu, który chcesz dodać.

  6. Kliknij pozycję Otwórz.

  7. W oknie Wykluczenia programów kliknij przycisk Zastosuj.

  8. Kliknij przycisk OK.

  9. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

  10. Kliknij przycisk Zamknij.

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Konfigurowanie alertów dotyczących wydajności

Konfigurowanie profilu progu zasobów

Usuwanie programów z listy Wykluczenia programów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36704586_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011