Wykluczanie wyświetlania programów w alertach dotyczących wydajności

Program Norton 360 wykluczenie wyświetlania programów w alertach dotyczących wydajności. Programy silnie obciążające procesor, pamięć lub dysk można dodać do listy Wykluczenia programów. Po dodaniu programu do listy Wykluczenia programów program Norton 360 nie ostrzeże użytkownika, gdy program przekroczy limit progowy obciążenia zasobów.

Aby wykluczyć wyświetlanie programu w alertach dotyczących wydajności:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Wykluczenia programów kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Wykluczenia programów kliknij przycisk Dodaj.

  5. W oknie dialogowym Wybór programu przejdź do pliku wykonywalnego programu, który chcesz dodać.

  6. Kliknij pozycję Otwórz.

  7. W oknie Wykluczenia programów kliknij przycisk OK.

  8. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v36704586_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/07/2010