Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie opcji Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii

Gdy komputer jest zasilany z baterii, wszystkie aktywne programy powinny jak najmniej obciążać zasoby. Dzięki zmniejszeniu obciążenia zasobów komputer dłużej działa i zużywa mniej energii baterii.

Można skonfigurować niski profil zasobów, aby zapewnić, że wszystkie programy wykorzystują zasoby na poziomie minimalnym. Gdy obciążenie zasobów przez program lub proces przekroczy niski limit progowy, program Norton 360 Online powiadomi użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności. Można ręcznie zamknąć program lub proces i zwolnić zasoby.

Jeśli opcja Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii jest włączona, program Norton 360 Online automatycznie profil progu na niski, gdy komputer jest zasilany z baterii. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Firma Symantec zaleca włączenie opcji Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii.

Aby wyłączyć opcję Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć opcję Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Konfigurowanie alertów dotyczących wydajności

Konfigurowanie profilu progu zasobów

Wykluczanie programów z alertów dotyczących wydajności

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36704308_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011