Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie opcji profilu niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii

Gdy komputer jest zasilany z baterii, wszystkie aktywne programy powinny jak najmniej obciążać zasoby. Dzięki zmniejszeniu obciążenia zasobów komputer dłużej działa i zużywa mniej energii baterii.

Można skonfigurować niski profil zasobów, aby zapewnić, że wszystkie programy wykorzystują zasoby na poziomie minimalnym. Gdy obciążenie zasobów przez program lub proces przekroczy niski limit progowy, program Norton 360 powiadomi użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności. Można ręcznie zamknąć program lub proces i zwolnić zasoby.

Jeśli opcja Profil niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii jest włączona, program Norton 360 automatycznie zmienia profil progu na niski, gdy komputer jest zasilany z baterii. Domyślnie opcja ta jest włączona. Opcja Profil niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii jest dostępna w obszarze Ustawienia administracyjne w oknie Ustawienia.

Firma Symantec zaleca włączenie opcji Profil niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii.

Aby wyłączyć opcję Profil niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Profil niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć opcję Profil niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Profil niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36704308_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2010