Inne produkty

Konfigurowanie profilu progu zasobów

Limit progowy zasobów systemowych określa punkt, w którym program Norton 360 Online ma powiadamiać użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności. Gdy obciążenie zasobów systemowych przez określony program przekroczy limit progowy, program Norton 360 Online powiadomi użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności.

Aby skonfigurować profil progu zasobów:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Profil progu zasobów dla alertów wybierz jedną z następujących opcji:

  Niski

  Konfiguruje niski limit progowy dla alertów.

  Firma Symantec zaleca wybranie tej opcji, jeśli komputer jest zasilany z baterii.

  Średni

  Konfiguruje średni limit progowy dla alertów.

  Domyślnie ustawiony jest średni limit progowy.

  Wysoki

  Konfiguruje wysoki limit progowy dla alertów.

  Firma Symantec zaleca wybranie tej opcji, jeśli na komputerze uruchamiane są zadania wymagające dużego obciążenia zasobów.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Konfigurowanie alertów dotyczących wydajności

Wykluczanie programów z alertów dotyczących wydajności

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36700911_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011