Inne produkty

Konfigurowanie alertów dotyczących wydajności

Opcja Alerty dotyczące wydajności umożliwia otrzymywanie alertów dotyczących wydajności w razie zwiększenia obciążenia zasobów systemu przez dowolny program lub proces.

Do konfigurowania alertów dotyczących wydajności służą następujące opcje:

Wył.

Wyłącza alerty dotyczące wydajności.

Tę opcję należy wybrać, jeśli program Norton 360 Online ma nie powiadamiać użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności.

Wł.

Włącza alerty dotyczące wydajności.

Tę opcję należy wybrać, jeśli program Norton 360 Online ma powiadamiać użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności, gdy obciążenie zasobów systemowych przez program lub proces przekroczy limit progowy.

Domyślnie opcja Alerty dotyczące wydajności jest włączona.

Tylko rejestruj

Powoduje monitorowanie i rejestrowanie wykorzystania zasobów systemowych.

Opcję tę należy wybrać, jeśli program Norton 360 Online ma tylko monitorować wykorzystanie zasobów systemowych przez każdy program lub proces uruchomiony na komputerze.

Gdy obciążenie zasobów systemowych przez program lub proces przekroczy limit progowy, program Norton 360 Online zarejestruje te szczegóły w oknie Historia zabezpieczeń. Szczegóły związane z alertami dotyczącymi wydajności można sprawdzić w kategorii Alert dotyczący wydajności w oknie Historia zabezpieczeń.

Aby skonfigurować alerty dotyczące wydajności:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Monitorowanie wydajności, w wierszu Alerty dotyczące wydajności wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć alerty dotyczące wydajności, przesuń przełącznik Alerty dotyczące wydajności w położenie Wył.

  • Aby włączyć alerty dotyczące wydajności, przesuń przełącznik Alerty dotyczące wydajności w położenie .

  • Aby pomijać alerty dotyczące wydajności, przesuń przełącznik Alerty dotyczące wydajności w położenie Tylko rejestruj.

 4. W obszarze Alert o wysokim wykorzystaniu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli program Norton 360 Online ma monitorować wykorzystanie procesora, przesuń przełącznik Procesor w lewo, w położenie .

  • Jeśli program Norton 360 Online ma monitorować wykorzystanie pamięci, przesuń przełącznik Pamięć w lewo, w położenie .

  • Jeśli program Norton 360 Online ma monitorować wykorzystanie dysku, przesuń przełącznik Dysk w lewo, w położenie .

  • Jeśli program Norton 360 Online ma monitorować liczbę dojść, przesuń przełącznik Dojścia w lewo, w położenie . Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Konfigurowanie profilu progu zasobów

Wykluczanie programów z alertów dotyczących wydajności

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36700888_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2011