Inne produkty

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Program Norton 360 Online monitoruje wydajność systemu. Jeśli wykryje zwiększone obciążenie zasobów systemowych przez dowolny program lub proces, powiadamia użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności. Funkcja Alerty dotyczące wydajności działa tylko wówczas, gdy włączona jest opcja Monitorowanie wydajności oraz opcja Alerty dotyczące wydajności.

Funkcja Alerty dotyczące wydajności powiadamia użytkownika, podając informacje o nazwie programu i nadmiernie wykorzystywanych przez program zasobach. Łącze Szczegóły i ustawienia w alercie z powiadomieniem dotyczącym wydajności umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów obciążenia zasobów przez program. Otwierane jest okno Informacje o pliku, w którym wyświetlane są szczegóły pliku, jego pierwotna lokalizacja, identyfikator procesu oraz pełna lista wykorzystania zasobów przez program. W oknie Informacje o pliku można wybrać opcję wykluczenia programu z monitorowania. Opcja Ustawienia w oknie Informacje o pliku umożliwia wyłączenie opcji Alerty dotyczące wydajności.

Alerty dotyczące wydajności nie są wyświetlane, gdy komputer jest bezczynny lub działa w trybie dyskretnym.

Dla każdego zasobu systemowego, takiego jak procesor, pamięć i dysk twardy, określony jest próg obciążenia zasobu. Gdy obciążenie zasobów przez program przekroczy zdefiniowany limit progowy, program Norton 360 Online ostrzega użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności.

Limit progu można skonfigurować za pomocą opcji Profil progu zasobów dla alertów. Aby uzyskać dostęp do opcji Profil progu zasobów dla alertów, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 Online, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Ustawienia administracyjne > Monitorowanie wydajności > Profil progu zasobów dla alertów.

Opcja Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do automatycznej zmiany progu zasobów na niski profil, gdy komputer jest zasilany z baterii.

Opcja Alert o wysokim wykorzystaniu umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do ostrzegania o wysokim obciążeniu procesora, pamięci, dysku i dojść.

Ponadto można dodać programy do listy Wykluczenia programów za pomocą opcji Wykluczenia programów. Po dodaniu programu do listy Wykluczenia programów program Norton 360 Online nie ostrzeże użytkownika, gdy program przekroczy określony limit progowy obciążenia zasobów.

Wszystkie dzienniki związane z wydajnością można wyświetlić w obszarze Alert dotyczący wydajności w oknie Historia zabezpieczeń.

Konfigurowanie alertów dotyczących wydajności

Konfigurowanie profilu progu zasobów

Wykluczanie programów z alertów dotyczących wydajności

Monitorowanie operacji systemu - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36700885_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/10/2011