Inne produkty

Uruchamianie niestandardowego skanowania reputacji

Program Norton 360 umożliwia skanowanie określonych obszarów na komputerze za pomocą funkcji Niestandardowe skanowanie reputacji. Można przeskanować dowolne dyski, dyski wymienne, foldery lub pliki komputera. Aby sprawdzić na przykład poziom zaufania określonego pliku, można przeskanować ten plik.

Aby uruchomić niestandardowe skanowanie reputacji:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowanie reputacji kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

 3. Kliknij opcję Przejdź.

 4. W oknie Niestandardowe skanowanie reputacji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję Skanowanie dysku, wybierz dysk, który chcesz przeskanować, a następnie kliknij pozycję Skanuj.

  • Kliknij pozycję Skanowanie folderów, wybierz folder, który chcesz przeskanować, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Kliknij pozycję Skanowanie plików, wybierz plik, który chcesz przeskanować, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  W oknie Skanowanie reputacji można przeanalizować poziom zaufania, wiek i rozpowszechnienie przeskanowanych elementów.

 5. Jeśli jakiekolwiek pliki mają poziom zaufania Słaby lub Zły, kliknij ikonę czerwonego krzyżyka (x), aby poddać je kwarantannie.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36692179_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010