Inne produkty

Wyniki skanowania reputacji - informacje

Program Norton 360 Online umożliwia uruchamianie różnych typów skanowania reputacji w celu wykrywania wszelkich podejrzanych i podatnych na infekcje programów na komputerze. Program Norton 360 Online umożliwia również ręczne uruchamianie następujących typów skanowania reputacji:

 • Szybkie skanowanie reputacji

 • Pełne skanowanie reputacji

 • Niestandardowe skanowanie reputacji

W przypadku uruchomienia szybkiego skanowania reputacji program Norton 360 Online uwzględnia w skanowaniu istotne pliki, w tym uruchomione procesy i załadowane programy. W przypadku uruchomienia pełnego skanowania reputacji program Norton 360 Online uwzględnia w skanowaniu wszystkie istotne pliki dostępne na komputerze. W przypadku uruchomienia niestandardowego skanowania reputacji program Norton 360 Online umożliwia wybranie dysku, folderu lub pliku do przeskanowania.

Skanowanie reputacji filtruje pliki na podstawie określonych kryteriów filtrowania i przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight na filtrowanych plikach. Skanowanie reputacji filtruje pliki .exe, .scr, .sys, .dll, .drv, .ocx oraz .msi i analizuje te pliki.

Program Norton 360 Online wyświetla informacje o reputacji przeskanowanych plików w oknie Skanowanie reputacji.

Program Norton 360 Online konsoliduje informacje o reputacji z ostatniego skanowania i przedstawia je przy użyciu różnych formatów graficznych.

U góry okna Skanowanie reputacji wyświetlana jest następująca statystyka:

 • Wykres Poziom zaufania przedstawia średni poziom zaufania plików znajdujących się na komputerze. Wyświetlany jest również średni poziom zaufania plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton.

 • Wykres Rozpowszechnienie przedstawia średni poziom rozpowszechnienia wśród użytkowników plików znajdujących się na komputerze. Wyświetlany jest również średni poziom rozpowszechnienia wśród użytkowników plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton.

 • Wykres Stabilność przedstawia średni poziom niezawodności plików znajdujących się na komputerze. Wyświetlany jest również średni poziom niezawodności plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton.

  Oceny stabilności różnią się w zależności od systemu operacyjnego.

 • Wykres Sieć Norton Network przedstawia szczegóły dotyczące znanych prawidłowych i nieprawidłowych plików.

  Można sprawdzić liczbę zaufanych plików znajdujących się na komputerze. Można też sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton.

W celu wyświetlenia informacji o zagrożeniu komputer musi połączyć się z Internetem. W celu zebrania informacji o reputacji program Norton 360 Online łączy się z serwerami firmy Symantec.

U dołu okna Skanowanie reputacji wyświetlane są informacje o reputacji każdego przeskanowanego elementu. Można wyświetlić następujące szczegóły każdego przeskanowanego elementu:

Nazwa pliku

Wskazuje nazwę pliku i typ pliku.

Można kliknąć nazwę pliku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące pliku w oknie Informacje o pliku.

Poziom zaufania

Wskazuje poziom zaufania przypisany do pliku.

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku. Firma Symantec ocenia plik na podstawie analizy statystycznej pliku wykonanej przy użyciu danych z programu Norton Community Watch oraz analiz firmy Symantec.

Firma Symantec przypisuje następujące poziomy zaufania plikom wyznaczonym do sprawdzenia reputacji:

 • Zaufane : firma Symantec ma wiele wskazań, że plik jest zaufany.

 • Dobry : firma Symantec ma wiele wskazań, że plik jest zaufany.

 • Niepotwierdzony : firma Symantec nie ma wystarczających informacji o pliku, aby przypisać plikowi poziom zaufania.

 • Słaby : firma Symantec ma niewiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

 • Zły : firma Symantec ma wiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

W przypadku pliku o poziomie zaufania Słaby lub Zły program Norton 360 Online wyświetla ikonę czerwonego krzyżyka (x) obok poziomu zaufania. Ikonę czerwonego krzyżyka (x) można kliknąć, aby poddać podejrzany plik kwarantannie.

Rozpowszechnienie

Wskazuje poziom użytkowania pliku we wspólnocie.

Wyniki wyszukiwania są grupowane w następujących kategoriach:

 • Bardzo mało użytkowników : przedstawia pliki o bardzo niskim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Mało użytkowników : przedstawia pliki o średnim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Wielu użytkowników : przedstawia pliki o bardzo wysokim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Użycie zasobów

Wskazuje poziom użytkowania zasobów przez plik.

Możliwe są następujące poziomy użytkowania:

 • Niski : wskazuje, że plik minimalnie obciąża zasoby systemu.

 • Umiarkowany : wskazuje, że plik umiarkowanie obciąża zasoby systemu.

 • Wysoki : wskazuje, że plik maksymalnie obciąża zasoby systemu.

 • Nieznany : wskazuje, że pliku nie wykonał żadnej operacji na komputerze.

Stabilność

Wskazuje ocenę stabilności pliku.

Ocena stabilności zależy od częstotliwości awarii programu. Stosowane są następujące różne oceny stabilności:

 • Niezawodny : wskazuje, że program jest niezawodny.

 • Stabilny : wskazuje, że program jest względnie stabilny. Zdarzają mu się jednak awarie.

 • Nieco niestabilny : wskazuje, że program jest nieco niestabilny.

 • Niestabilny : wskazuje, że program jest niestabilny.

 • Bardzo niestabilny : wskazuje, że program często powoduje awarie.

 • Nieznany : wskazuje, że historia awarii programu nie jest znana.

Oceny stabilności różnią się w zależności od systemu operacyjnego.

Skanowanie reputacji - informacje

Skanowania programu Norton 360 Online - informacje

Skanowanie sieci przez funkcję Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36692172_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/04/2011