Inne produkty

Wyniki skanowania reputacji - informacje

Program Norton 360 umożliwia uruchamianie różnych typów skanowania reputacji w celu wykrywania wszelkich podejrzanych i podatnych na infekcje programów na komputerze. Program Norton 360 umożliwia również ręczne uruchamianie następujących typów skanowania reputacji:

 • Szybkie skanowanie reputacji

 • Pełne skanowanie reputacji

 • Niestandardowe skanowanie reputacji

W przypadku uruchomienia szybkiego skanowania reputacji program Norton 360 uwzględnia w skanowaniu istotne pliki, w tym uruchomione procesy i załadowane programy. W przypadku uruchomienia pełnego skanowania reputacji program Norton 360 uwzględnia w skanowaniu wszystkie istotne pliki dostępne na komputerze. W przypadku uruchomienia niestandardowego skanowania reputacji program Norton 360 umożliwia wybranie dysku, folderu lub pliku do przeskanowania.

Skanowanie reputacji filtruje pliki na podstawie określonych kryteriów filtrowania i przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight na filtrowanych plikach. Skanowanie reputacji filtruje pliki .exe, .scr, .sys, .dll, .drv, .ocx oraz .msi i analizuje te pliki.

Program Norton 360 wyświetla informacje o reputacji przeskanowanych plików w oknie Skanowanie reputacji. W oknie Skanowanie reputacji wyświetlane są następujące informacje:

 • Szczegóły zestawienia wspólnoty

  W obszarze Zestawienie wspólnoty wyświetlane są szczegóły średniego poziomu zaufania, średniego wieku i średniego użytkowania plików we wspólnocie, zebrane od milionów użytkowników programu Norton Community Watch.

 • Szczegóły zestawienia lokalnego

  W obszarze Zestawienie lokalne wyświetlane są na podstawie ostatniego skanowania reputacji szczegóły średniego poziomu zaufania, wieku i użytkowania we wspólnocie dotyczące plików wyznaczonych do sprawdzenia reputacji.

  Szczegółów z obszarów Zestawienie wspólnoty i Zestawienie lokalne można użyć w celu analizy szczegółów reputacji plików znajdujących się na komputerze.

  W celu wyświetlania szczegółów zestawienia wspólnoty i zestawienia lokalnego komputer musi mieć połączenie z Internetem. W celu zebrania informacji o reputacji program Norton 360 łączy się z serwerami firmy Symantec.

 • Statystyka graficzna zebranych informacji o reputacji

  Program Norton 360 konsoliduje informacje o reputacji z ostatniego skanowania i przedstawia je przy użyciu różnych formatów graficznych. Gdy użytkownik kliknie w określonej sekcji wykresu, program Norton 360 przefiltruje wyniki i wyświetli odpowiednie pliki w tabeli wyników wyszukiwania. Aby wyświetlić na przykład wszystkie pliki mające poziom zaufania Słaby, należy kliknąć odpowiednią sekcję na wykresie Poziom zaufania. W tabeli w dolnej części okna Skanowanie reputacji wyświetlona zostanie lista wszystkich plików o poziomie zaufania Słaby. W celu zresetowania wykresu można kliknąć opcję Resetuj.

 • Informacje o reputacji każdego przeskanowanego elementu

  Można wyświetlić następujące szczegóły każdego przeskanowanego elementu:

Nazwa pliku

Wskazuje nazwę pliku i typ pliku.

Można kliknąć nazwę pliku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące pliku w oknie Informacje o pliku.

Poziom zaufania

Wskazuje poziom zaufania przypisany do pliku.

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku. Firma Symantec ocenia plik na podstawie analizy statystycznej pliku wykonanej przy użyciu danych z programu Norton Community Watch oraz analiz firmy Symantec.

Firma Symantec przypisuje następujące poziomy zaufania plikom wyznaczonym do sprawdzenia reputacji:

 • Dobry: firma Symantec ma wiele wskazań, że plik jest zaufany.

 • Niepotwierdzony: firma Symantec nie ma wystarczających informacji o pliku, aby przypisać plikowi poziom zaufania.

 • Słaby: firma Symantec ma niewiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

 • Zły: firma Symantec ma wiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

W przypadku pliku o poziomie zaufania Słaby lub Zły program Norton 360 wyświetla ikonę czerwonego krzyżyka (x) obok poziomu zaufania. Ikonę czerwonego krzyżyka (x) można kliknąć, aby poddać podejrzany plik kwarantannie.

Wiek

Wskazuje wiek pliku na podstawie danych udostępnionych przez miliony użytkowników programu Norton Community Watch oraz danych z analiz badawczych firmy Symantec.

Wyniki wyszukiwania są grupowane w następujących kategoriach:

 • 1-7 dni: przedstawia pliki nowo znalezione na komputerze w ciągu ostatniego tygodnia.

 • 7-30 dni: przedstawia pliki znalezione na komputerze w ciągu ostatniego miesiąca.

 • Ponad 30 dni: przedstawia pliki znalezione na komputerze dawniej niż w ciągu ostatniego miesiąca.

Rozpowszechnienie

Wskazuje poziom użytkowania pliku we wspólnocie.

Wyniki wyszukiwania są grupowane w następujących kategoriach:

 • Bardzo mało użytkowników: przedstawia pliki o bardzo niskim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Mało użytkowników: przedstawia pliki o średnim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Wielu użytkowników: przedstawia pliki o bardzo wysokim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Data wykrycia

Wskazuje datę wykrycia obecności pliku na komputerze przez program Norton 360.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36692172_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/10/2010