Inne produkty

Uruchamianie szybkiego skanowania reputacji

Podczas skanowania szybkiego program Norton 360 Online skanuje tylko uruchomione procesy i załadowane programy. Szybkie skanowanie reputacji zajmuje mniej czasu niż pełne skanowanie reputacji, ponieważ nie jest skanowany cały komputer.

Aby uruchomić szybkie skanowanie reputacji:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowanie reputacji kliknij pozycję Skanowanie szybkie.

  3. Kliknij opcję Przejdź.

    W oknie Skanowanie reputacji można przeanalizować poziom zaufania, rozpowszechnienie, wykorzystanie zasobów i stabilność przeskanowanych elementów.

  4. Jeśli jakikolwiek plik ma poziom zaufania Słaby lub Zły, kliknij ikonę czerwonego krzyżyka (x) w kolumnie Poziom zaufania.

  5. W oknie Poddaj plik kwarantannie kliknij pozycję Poddaj ten plik kwarantannie.

  6. W oknie Ręczna obsługa kwarantanny kliknij przycisk Dodaj.

  7. Kliknij przycisk Zamknij.

  8. W oknie Skanowanie reputacji kliknij przycisk Zamknij.

Wyniki skanowania reputacji - informacje

Skanowanie reputacji - informacje

Skanowania programu Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36692161_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2011