Inne produkty

Uruchamianie szybkiego skanowania reputacji

Podczas skanowania szybkiego program Norton 360 skanuje tylko uruchomione procesy i załadowane programy. Szybkie skanowanie reputacji zajmuje mniej czasu niż pełne skanowanie reputacji, ponieważ nie jest skanowany cały komputer.

Aby uruchomić szybkie skanowanie reputacji:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowanie reputacji kliknij pozycję Skanowanie szybkie.

  3. Kliknij opcję Przejdź.

    W oknie Skanowanie reputacji można przeanalizować poziom zaufania, wiek i rozpowszechnienie przeskanowanych elementów.

  4. Jeśli jakiekolwiek pliki mają poziom zaufania Słaby lub Zły, kliknij ikonę czerwonego krzyżyka (x), aby poddać je kwarantannie.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36692161_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010