Inne produkty

Skanowanie reputacji - informacje

Skanowanie reputacji zapewnia informacje dotyczące wiarygodności wszystkich programów i uruchomionych procesów na komputerze. Ułatwia wykrycie podejrzanych lub podatnych na infekcję plików na komputerze przy użyciu wykrywania zagrożeń opartego na analizie reputacji. Program Norton 360 Online umożliwia uruchamianie różnych typów skanowania reputacji w celu wykrywania podejrzanych programów na komputerze.

Skanowanie reputacji filtruje pliki na podstawie określonych kryteriów filtrowania i przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight na filtrowanych plikach. Skanowanie reputacji filtruje pliki jako pliki wyznaczone do sprawdzenia reputacji. Filtrowane i analizowane są pliki .exe, .scr, .sys, .dll, .drv, .ocx, .loc oraz .msi.

W przypadku szybkiego skanowania reputacji lub pełnego skanowania systemu program Norton 360 Online uwzględnia w skanowaniu wszystkie istotne pliki dostępne na komputerze.

Po przefiltrowaniu plików wyznaczonych do sprawdzenia reputacji program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight. Gdy program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight, wykonuje również skanowanie komputera. Program Norton 360 Online stosuje skanowanie komputera do przeprowadzenia wykrywania zagrożeń na podstawie sygnatur. Sygnatury przefiltrowanych plików wyznaczonych do sprawdzenia reputacji są porównywane z sygnaturami znanych zagrożeń w celu zidentyfikowania zagrożeń na komputerze. Wykryte zagrożenia bezpieczeństwa program Norton 360 Online automatycznie usuwa z komputera.

Program Norton 360 Online stosuje skanowanie sieci przez funkcję Insight, aby wykryć podejrzane lub podatne na infekcję pliki na komputerze przy użyciu wykrywania zagrożeń opartego na analizie reputacji. Skanowanie sieci przez funkcję Insight stosuje technologię Cloud, w której zdalny serwer firmy Symantec w Internecie przechowuje najnowsze informacje o reputacji. Do serwera Cloud wysyłane jest zapytanie o informacje na temat reputacji przefiltrowanych plików.

Program Norton 360 Online uzyskuje określone informacje na temat przefiltrowanych plików wyznaczonych do sprawdzenia reputacji, takie jak nazwa pliku i klucz mieszający, a następnie wysyła te informacje do serwera Cloud. Serwer Cloud analizuje informacje o pliku i podaje poziom zaufanie poszczególnych plików. Serwer firmy Symantec odsyła informacje o reputacji do komputera użytkownika. Jeśli którykolwiek z przefiltrowanych plików jest podejrzany lub podatny na infekcje, program Norton 360 Online przypisuje mu poziom zaufania Zły lub Słaby. Oprócz informacji o reputacji, program Norton 360 Online sprawdza również dostępność najnowszych definicji wirusów na serwerze Cloud.

Komputer musi mieć połączenie z Internetem, aby uzyskać dostęp do najnowszych informacji o reputacji i definicji wirusów z serwera Cloud. Jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, program Norton 360 Online używa dostępnych lokalnie informacji o reputacji.

Podczas skanowania reputacji program Norton 360 Online bierze pod uwagę tylko następujące kategorie plików:

Pliki wykonywalne

Ta kategoria obejmuje pliki wykonywalne systemu Windows (.exe) i pliki skryptów (.scr).

Pliki systemowe

Ta kategoria obejmuje pliki systemowe systemu Windows (.sys), pliki bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll) i pliki sterowników urządzeń (.drv).

Pliki deweloperskie

Ta kategoria obejmuje pliki formantów ActiveX (.ocx).

Pliki różne

Ta kategoria obejmuje pliki pakietów Instalatora systemu Windows (.msi) i zawierające tylko zasoby pliki DLL (.loc).

Program Norton 360 Online umożliwia przeskanowanie określonych obszarów komputera w zależności od wybranego przez użytkownika typu skanowania reputacji. Można ręcznie uruchomić następujące typy skanowania reputacji:

Skanowanie szybkie

Jest to skanowanie ważnych lokalizacji na komputerze, często atakowanych przez wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa.

Podczas skanowania szybkiego program Norton 360 Online uwzględnia w skanowaniu istotne pliki związane z załadowanymi programami i uruchomionymi procesami.

Pełne skanowanie systemu

Jest to skanowanie wszystkich istotnych plików dostępnych na komputerze.

Podczas pełnego skanowania systemu program Norton 360 Online wyszukuje istotne pliki we wszystkich lokalizacjach na komputerze. Lokalizacje te obejmują wszystkie dyski, uruchomione procesy, załadowane programy i pliki startowe.

Skanowanie niestandardowe

Jest to skanowanie określonego pliku, folderu, dysku lub dysku wymiennego.

Podczas skanowania niestandardowego program Norton 360 Online bierze pod uwagę tylko przefiltrowane pliki wyznaczone do sprawdzenia reputacji.

Firma Symantec ocenia plik na podstawie analizy statystycznej pliku wykonanej przy użyciu danych z programu Norton Community Watch oraz analiz firmy Symantec. Firma Symantec przypisuje następujące poziomy zaufania plikom wyznaczonym do sprawdzenia reputacji:

Zaufany

Firma Symantec ma wiele wskazań, że plik jest zaufany.

Dobry

Firma Symantec ma wiele wskazań, że plik jest zaufany.

Niepotwierdzony

Firma Symantec nie ma wystarczających informacji o pliku, aby przypisać plikowi poziom zaufania.

Plik nie jest ani bezpieczny, ani niebezpieczny.

Słaby

Firma Symantec ma niewiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

Taki plik jest podejrzany i możne uszkodzić komputer.

Zły

Firma Symantec ma wiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

Taki plik jest podejrzany i możne uszkodzić komputer.

Po ukończeniu skanowania reputacji można wyświetlić zestawienie wyników skanowania w oknie Skanowanie reputacji. Można wyświetlić informacje o reputacji takie, jak nazwa pliku, poziom zaufania, wiek pliku, ocena stabilności oraz użytkowanie we wspólnocie każdego pliku wyznaczonego do sprawdzenia reputacji. Poziom zaufania decyduje, czy plik jest bezpieczny, czy też niebezpieczny. Jeśli plik ma poziom zaufania Słaby lub Zły, program Norton 360 Online umożliwia poddanie pliku kwarantannie.

Uruchamianie szybkiego skanowania reputacji

Uruchamianie pełnego skanowania reputacji

Uruchamianie niestandardowego skanowania reputacji

Skanowania programu Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36691020_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011